/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) - 3. kolo Programu 3P v roce 2018 - výzva

Granty/stipendia

NROS vyhlašuje 3. výběrové kolo X. ročníku Programu 3P.

Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

O kolik lze žádat a na jak dlouho?

Návratné nadační příspěvky NROS poskytuje ve výši od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.

Žádost o návratný nadační příspěvek, včetně povinných příloh, je nutné dodat v českém jazyce, v písemné i
v elektronické podobě na CD (naskenované ve formátu PDF) do 24. září 2018.

Více na https://www.nros.cz/novinky/3p/


Zdroj: www.nros.cz