/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Muzea ČR v letech 2012-2014 - publikace

Publikace

V roce 2015 byl realizován projekt Analýza muzeí v letech 2012–2014, jehož cílem bylo hodnocení stavu a vývoje muzeí a galerií v uvedeném období. Analytický výstup projektu byl vydán formou samostatné publikace s názvem Muzea ČR v letech 2012–2014 ve světle statistiky.

Jeho základním cílem bylo zhodnocení stavu a vývoje sítě muzeí v uvedeném období. Spolu s rozborem věcné problematiky se zabýval také disponibilními datovými zdroji v oblasti muzejnictví,  jejich využitelností a věrohodností. Přinesl nemálo poznatků týkajících  se úrovně statistického zjišťování dat v oblasti muzeí (cestou výkazů úlohy KULT (MK)14 – 01), včetně rezerv v podobě nešetřených či nedostatečně šetřených stránek činnosti těchto institucí. Uvedená zjištění budou využita při přípravě statistických šetření v budoucím období. Publikace je ke stažení zde.  

 


Zdroj: NIPOS newsletter 1/2016