/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Moravská galerie pokročila v digitální revoluci. Zpřístupňuje své sbírky on-line

Stalo se

Moravská galerie v Brně spustila on-line katalog svých sbírek. Zařadila se tak po bok světových galerií a muzeí jako jsou Guggenheim Museum v New Yorku nebo Albertina ve Vídni, které poskytují veřejnosti on-line informace o svých sbírkách umění, jež schraňují.

Termín spuštění webového katalogu byl záměrně stanoven na 5. 6. 2017, kdy Moravská galerie slaví výročí 200 let od symbolického založení sbírky vytvořením prvního zápisu do inventární knihy.

Prostřednictvím webové stránky http://sbirky.moravska-galerie.cz prezentuje Moravská galerie veřejnosti své sbírky obsahující téměř 200 tisíc uměleckých předmětů různého charakteru – volné umění, tedy malbu, kresbu, grafiku a plastiku od nejstaršího období po současnost, tak i fotografii, užité umění, grafický design a architekturu. Moravská galerie si tímto krokem připisuje prvenství mezi příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury, které zveřejňují kompletně své sbírky on-line. Svým rozsahem konkuruje katalog i kolektivním portálům zpřístupňujícím české muzejní sbírky, jako jsou Registr sbírek výtvarného umění (201 037 zveřejněných sbírkových předmětů) či eSbírky – kulturní dědictví on-line (111 509 zveřejněných sbírkových předmětů).

Moravská galerie tak zásadně mění přístup práce s veřejností, jíž umožňuje moderní způsob vyhledávání informací. Po dvou stech letech ukazuje své sbírky ve zcela novém zorném úhlu – pomocí digitálních technologií zprostředkovává široké spektrum výtvarného umění různých médií, materiálů a technik. Zároveň se snaží představit své sbírky v jejich úplnosti. „Změní se tak nejen pohled na kulturní hodnoty, které Moravská galerie spravuje – běžný uživatel si uvědomí bohatství sbírkového fondu, ale otevřou se i možnosti práce se všemi sbírkami tam, kde fyzická manipulace se sbírkovým předmětem není možná. Sbírky touto virtuální cestou otevíráme všem badatelům, studentům, pedagogům, ale i osobám fyzicky znevýhodněným. Otevření se co nejširší veřejnosti je jednou z našich priorit. Těším se na to, co vše nám zveřejnění sbírek přinese.“ řekla Pavla Obrovská, vedoucí Odboru správy sbírek Moravské galerie.

Podrobnější informace o o projektu


Zdroj: www.mkcr.cz