/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Ministerstvo kultury podpořilo v letošním roce rekordní počet překladů české literatury

Granty/stipendia

Ministerstvo kultury podpořilo v letošním roce rekordní počet překladů české literatury do cizích jazyků: 213. Celkovou částkou přesahující 18 milionů Kč. V minulém roce bylo podpořeno 129 žádostí. Celková částka činila 8 milionů Kč. Nárůst je daný novým formátem podpůrného programu. Od letošního roku mohou subjekty nárokovat nejen podporu překladu, ale též úhradu nákladů na autorská práva, tisk a propagaci. To vše do výše 70 % celkových nákladů.

V letošním roce se sešly celkem 304 žádosti a požadovaná suma překročila 37 milionů Kč. V roce 2017 bylo žádostí 134 s požadovanou sumou 11 milionů Kč.

Podpořené žádosti se v drtivé většině týkají samostatných knižních publikací, v menšině pak ukázek z autorských děl a tematických čísel časopisů.

„Podpora vývozu české literatury do cizích jazyků je zároveň podporou upadající zahraniční bohemistiky a obecně jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikace mezi kulturami a společnostmi – nástrojem, který vychovává a pobízí ke kritickému myšlení,“ uvedla náměstkyně Kateřina Kalistová.

Podrobněji k programu zde: https://www.mkcr.cz/podpora-vydani-ceske-literatury-v-prekladu-517.html

Grafy s výší podpory v letech 2015–2018

 


Zdroj: www.mkcr.cz