/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Ministerstvo kultury ČR - Program tvůrčích a studijních stipendií - výzva v r. 2018

Granty/stipendia

Ministerstvo kultury ČR přijímá žádosti o tvůrčí nebo studijní stipendia.

Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby – tvůrce autorských děl, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, literatury a výtvarného umění.

Žádat lze o podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčího uměleckého pobytu v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla.

Podpora je dále poskytována na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.

Bližší informace jsou k dispozici na webu Ministerstva kultury:

https://www.mkcr.cz/prijimame-zadosti-o-stipendium-na-rok-2018-1776.html

Žádosti o podporu na rok 2018 jsou přijímány do 3. 4. 2018.

 


Zdroj: Zuzana Zahradníčková