/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Městské kulturní středisko Modrá hvězda (Kdyně) - konkurz (ředitel/ka)

Práce

Požadavky: vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání, manažerské dovednosti, občanská a morální bezúhonnost, splnění předpokladů § 2 zákona 451/1991 Sb., v platném znění.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče, e-mail, telefon, strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání, odborných znalostech a praxi, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, písemně zpracovaný návrh koncepce činnosti MKS max. v rozsahu čtyř stran formátu A4.

Aktivní znalost německého jazyka výhodou.

Nabízíme: plat 18 000–27 000 Kč + příplatek za vedení a později osobní příplatek dle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách v platném znění.

Ppřed nástupem možnost zapracování.

Písemné přihlášky do výběrového řízení zašlete nejpozději do 30. září 2017 na adresu: Město Kdyně, náměstí 1, 345 06 Kdyně.

Kontakt: Dagmar Bauerová, tajemnice města, T 379 413 513 a 776 692 677, E bauerova@radnice.kdyne.cz


Zdroj: www.jobdnes.cz