/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2012 - výzva

Příležitosti

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 10. ročník soutěže LITERÁRNÍ VARNSDORF 2012.

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 10. ročník soutěže LITERÁRNÍ VARNSDORF 2012.  

Podmínky soutěže:

 • věk soutěžících není limitován
 • tématika příspěvků je libovolná
 • všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované
 • soutěž je anonymní  

Soutěžní kategorie:

 • PRÓZA
 • PUBLICISTIKA (reportáž, črta, rozhovor, fejeton, literatura faktu)
 • POEZIE

Organizace a vyhodnocení soutěže:

Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 29. 2. 2012 na adresu: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf.

V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“

 • Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je třeba psát pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu, u prací v rozsahu nad 10 stran prosíme zaslat pouze úryvek.
 • Jeden autor smí soutěžit v každé kategorii jen jedním příspěvkem v rozsahu podle předchozího odstavce.
 • Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Na zvláštní list papíru je nutné napsat souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář.
 • Porota otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků.
 • Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské knihovny Varnsdorf, kopie se nevracejí.
 • Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2012.
 • Nejúspěšnější autoři budou pozváni na odborný seminář a na závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže v červnu 2012.
 • Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2012 sborník vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží výtisk zdarma.

Práce, které nebudou vyhovovat podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny.

Vloženo: 19. 12. 2011, Zdroj: Ilona Martinovská