/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Literární soutěž TRUTNOVSKÝ DRAK 2009 - výzva

Příležitosti

Trutnovský literární klub vyhlašuje 5. ročník literární soutěže pro mladé autory Trutnovský drak.

Trutnovský literární klub vyhlašuje 5. ročník literární soutěže pro mladé autory Trutnovský drak.

Cíl soutěže: Prostřednictvím autorské tvorby aktivovat zájem o svět literatury.

Podmínky účasti: původní – dosud nepublikovaný – autorský text poezie, prózy či dramatu

(připojte titul příspěvku, své jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, školu a třídu – týká-li se Vás), téma volné (zvlášť oceníme nejlepší příspěvky s tématem či motivem Trutnova, jeho symbolů nebo výročí – letošní rok 2009 je Rokem trutnovského draka), maximální rozsah 5 básní nebo 5 strojopisných stran A4 v případě prózy či dramatu.

Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií:

I. 15–18 let
II. 19–30 let

Uzávěrka soutěže a vyhodnocení:

Soutěžní příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2009 na E tudrak.tlk@seznam.cz.

Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s autorským čtením ukázek oceněných prací proběhne v pátek 23. 10. 2009Koncertní síni Bohuslava Martinů od 17 hodin.

Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci vymezených literárních druhů budou odměněny částkou 500–700 Kč, nejtalentovanější počin roku Cenou Jaroslava Hofmana, a budou publikovány v místním tisku.

Upozornění: Posuzování prací bude probíhat anonymně.

Své osobní údaje počínaje jménem proto uvádějte na samostatnou stránku až na úplný závěr svého příspěvku.

Vloženo: 6. 5. 2009, Zdroj: Jaroslav Dvorský