/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Kulturní zóny řeší městské výzvy

Stalo se

Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) je dvouletým smělým evropským projektem. Navštívili jsme jeho zahajovací konferenci v La Tricoterie v Bruselu, určenou tvůrcům kulturních politik měst, členům kulturních organizací a provozovatelům kreativních center. Skrze tento projekt realizátoři dokazují, že kreativita, umění a kultura transformují evropská města a s jejich pomocí je možné řešit ty nejnaléhavější výzvy. Mají budoucnost našich měst v rukou výhradně orgány veřejné správy a administrativa? Co se změní, pokud se aktivně zapojí občanská společnost a kulturní hodnoty?

„Věříme v udržitelnou budoucnost našich měst. V budoucnost, v níž se zástupci kulturních a kreativních odvětví zabývají městskými problémy a výzvami ve spolupráci s orgány veřejné správy a společně tvoří nové veřejné politiky ve prospěch občanů.“ To by mohlo být napsáno na pomyslném štítu konference a celého projektu.

Členy realizačního konsorcia projektu je síť Trans Europe Halles, Evropská kulturní nadace, Nadace Peer2Peer a Antverpská univerzita. Projekt je spolufinancovaný programem Kreativní Evropa. Právě participativní správa je totiž jednou z hlavních priorit kulturní agendy EU pro nadcházející roky.
Že si i Češi přejí rozvíjet spolupráci mezi kulturními aktéry a politiky, dokládá to, že se na akci setkalo pět nezávislých delegací z Olomouce, Ostravy, Brna i Prahy 13 a 14. Na konci článku přinášíme anketu s českými účastníky konference.

O co konkrétně v projektu jde? Během dvou a půl let se propojí participačními procesy zástupci kulturních a kreativních prostor s tvůrci místních politik (např. úředníci ‒ zaměstnanci odboru kultury, politici ‒ radní a zastupitelé, náměstci pro kulturu, členové poradních kulturních komisí). Jejich společné úsilí bude zaměřeno na vytváření nových institucionálních uspořádání zajišťujících udržitelnost tvůrčí práce a kulturního dění. Budou vyvíjeny, testovány a ověřovány postupy pro účinné zapojení všech zainteresovaných stran (stakeholderů), které se následně budou moci začlenit do místní samosprávy. Výstupem projektu budou metody udržitelné spolupráce mezi veřejnou správou a občany a modely nového uspořádání (multistakeholder arrangement), do kterého může každý kulturní subjekt nebo občan přispět bez ohledu na jeho ekonomický, kulturní nebo sociální kapitál. Podmínkou pro vznik takové žádoucí dynamiky a otevřenosti je tvorba peer-to-peer, tedy rovnostářského prostředí, kde je respektován decentralizovaný komunikační model a kde jsou funkce a kompetence přesunuty na nižší orgány nebo na menší organizační jednotky. Prostředí, které ctí tři zásady:

  1. subsidiarity ‒ zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrává na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům,

  2. spolupráce,

  3. polycentrismu.

Součástí projektu je online mapování kulturních a kreativních prostor a center. To probíhá již od prosince 2018 a jeho cílem je vybudovat komplexní evropskou databázi. Dosud se takto podařilo identifikovat více než 2 500 nezávislých (nevládních) prostor ve 45 evropských zemích.

Celý příspěvek Magdaleny Petrákové, publikovaný 31. 5. 2019 na webu KreativníČesko.cz, najdete zde.


Zdroj: https://www.kreativnicesko.cz/