/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Kreativní průmysly − příležitost pro novou ekonomiku II - PUBLIKACE

Publikace

V rámci výzkumného projektu Institutu umění − Divadelního ústavu (IDU) Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015) byla vydána kniha Kreativní průmysly − příležitost pro novou ekonomiku II. Nové a rozšířené vydání publikace se věnuje fenoménu kreativních průmyslů a kreativní ekonomiky.

Knihu lze zakoupit na recepci IDU, Celetná 17, Praha 1 nebo prostřednictvím internetového knihkupectví IDU

Kniha nabízí čtenářům náhled do historického vývoje konceptu od druhé světové války po současnost a základní přehled o obsahovém vymezení a užívání konceptu v politické praxi včetně popisu vztahu mezi tržními odvětvími kreativních průmyslů a nekomerčním uměním, podporovaným z veřejných rozpočtů. Kromě textů Martina Cikánka, přináší  rozšířené vydání i čtyři nové kapitoly. Eva Žáková se ve své kapitole věnuje současnému stavu vymezení a základní charakteristice jednotlivých oblastí kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Další kapitola Evy Lehečkové je lingvistickou analýzou terminologie, která je zaměřena na ústřední termín kulturní a kreativní průmysly a jeho varianty a poukazuje na jazykové rysy ovlivňující jejich užívání. Text Zory Jaurové se zabývá tématem kreativních měst, jejich atributů, historii a způsobu hodnocení a text Pavla Bednáře je věnován tématu kreativních klastrů. 

Kniha je určena pro akademickou sféru i pro samotné představitele kulturních a kreativních oblastí. Zároveň může posloužit jako vhodné argumentační východisko pro zástupce orgánů státní správy a samosprávy, kteří jsou odpovědní za vytváření strategií a realizaci konkrétních podpůrných opatření v oblasti kultury i v dalších oblastech, jakými jsou oblasti podnikání či vzdělávání. 

Výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který je financován z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) formou dotace Ministerstva kultury ČR, byl zahájen v březnu 2011. Cílem je především získání kompletních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR a následná analýza těchto dat a zjištění. 

 

Vloženo: 5. 5. 2014