/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Konference SACRUM 2018 - sakrální stavby v dnešním světě - výzva

Příležitosti

Jedná se o 3. ročník mezinárodní konference, jejíž pořadatelé vydali výzvu k aktivní účasti, tj. k přihlášení příspěvků na témata konference.

Témata konference

Dnešní situace sakrálních staveb (kostely, kaple, kláštery, ale i hřbitovy, poutní místa, křížové cesty) v ČR.

Stojí za to je zachraňovat, obnovovat stavebně, ale i duchovně, hledat nové možnosti využití?

Nebo se smířit s jejich opouštěním a opuštěním, ponecháním svému osudu?

Pohled církevních organizací a farností.

Pohled institucí, obcí, měst a spolků.

Pohled německých krajanských organizací, které řadu sakrálních staveb v minulosti zejména v pohraničních oblastech společně s českými partnery opravily.

Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?

Termín přihlášek příspěvků pro aktivní účastníky: do 30. 9. 2018

Více na http://omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/544


Zdroj: http://omniumos.cz/