/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Konference Dokumentace osmičkových výročí v českých a slovenských muzeích - výzva

Příležitosti

Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., ve spolupráci s dalšími partnery Vás zvou na vědeckou konferenci na téma Dokumentace osmičkových výročí v českých a slovenských muzeích. Rok 1918 a ty ostatní, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 v Bratislavě.

Zájemci o aktivní vystoupení na konferenci se mohou přihlásit se svým příspěvkem v rozsahu max. 15 min.

řednášející jsou povinni zaslat sken vyplněné a podepsané přihlášky s názvem referátu a anotací svého příspěvku v rozsahu max. 100 slov na E daniel.hupko@bratislava.sk, a to nejpozději do 13. července 2018. Organizátoři si vyhrazují právo příspěvek odmítnout, resp. dle aktuálního programu konference zkrátit čas na jeho přednesení.

Přihlášky zasílejte výhradně v elektronické verzi na E konferencia.100rokov.csr@gmail.com

I. cirkulář – uzávěrka do 31. srpna 2018, registrační poplatek na osobu činí 20 € / II. cirkulář – uzávěrka do 12. října 2018, registrační poplatek na osobu bude 25 € / pro studenty prezenčního studia univerzit a vysokých škol je registrační poplatek stanoven na osobu ve výši 8 € pro oba cirkuláře.

Sekretariát konference: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika

Kontaktní osoba: Marieta Kolláriková, E konferencia.100rokov.csr@gmail.com

 


Zdroj: Asociace muzeí a galerií v ČR