/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Komentář MK ČR k zamítnutí vládního návrhu památkového zákona v PSP

Stalo se

Na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 12. 7. 2017 zamítnut vládní návrh Zákona o péči o památkový fond, který měl nahradit stávající památkový zákon z dob komunistické totalitní moci.

Šestiletá práce odborníků z resortu kultury, kteří v široké spolupráci napříč odbornou veřejností návrh zákona konzultovali do všech podrobností a pracovali na nové, moderní normě, tak díky nejednotnosti vládní koalice, blížícím se parlamentním volbám a vnitřním rozporům v ČSSD, přišla vniveč. Ministerstvo kultury navíc opakovaně žádalo o pevné zařazení památkového zákona na pořad jednání sněmovny.

„Některá média označují dnešní hlasování za debakl; já jsem naopak přesvědčen, že to, že se nový památkový zákon dostal poprvé od roku 1989 do poslanecké sněmovny, a dokonce až do třetího čtení, je úspěch, a tímto děkuji všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Hlasování ve sněmovně považuji za podraz, ale taková je politika. Památková péče samozřejmě ohrožena není. Mrzí mne, že lobbismus a politikaření pro tentokrát zvítězily,“ řekl ministr kultury ČR.

Návrh zákona měl podporu naprosté většiny významných subjektů v odborné veřejnosti; některými poslanci citovaná sdružení coby arbitra odbornosti přitom hrají v oboru roli skutečně marginální. 

Pokud tedy těm zákonodárcům, kteří hlasovali pro zamítnutí celého zákona, nevadí, že např.

  • za demolici bývalého kláštera, o jehož prohlášení za kulturní památku se vede řízení, Ministerstvo kultury jako ústřední orgán památkové péče nemůže ani samo uložit sankci,
  • tomu, kdo úmyslně nebo v důsledku dopravní nehody poškodí kulturní památku – sochu či kapličku -nemůže orgán památkové péče nařídit uvedení této kulturní památky do stavu před poškozením,
  • odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy nelze vynutit, a že v případě chyb v ní obsažených nelze vynutit nápravu,
  • stavební firma nevratně poškodí nebo dokonce zničí dům v památkové zóně a nehrozí jí sankce od orgánu památkové péče, takže lze takto „elegantně“ připravit prostor pro novostavbu,
  • po ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR stavebník provede stavbu bez umožnění provedení záchranného archeologického výzkumu, aniž by mu hrozila jakákoli sankce,
  • se nepamatuje na to, co se stane, když není zpracována zpráva o provedeném archeologickém výzkumu, a tudíž mohou nevratně zaniknout důležité informace o naší minulosti,
  • chybí jakýkoli dozor v oblasti provádění archeologických výzkumů,
  • ke zbavení se odpovědnosti za neoznámení provádění stavebních prací v území s archeologickými nálezy postačí ničím nedoložené tvrzení o tom, že bylo oznámeno telefonicky,

pak nesporně může i nadále platit a fungovat stávající zákon. O nedostatcích dosud platné právní úpravy bylo diskutováno po celou dobu legislativního procesu napříč poslaneckou sněmovnou. Zamítnutím předloženého návrhu zákona byla nyní znemožněna cesta ke koncepčnímu řešení památkové péče. Za této situace musí ministerstvo zvážit další postup nápravy nedostatků stávajícího, starého zákona.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR


Zdroj: www.mkcr.cz