/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Janáčkova opera NDB - konkurz (ekonom/ka)

Práce

Janáčkova opera NDB vypisuje výběrové řízení na pozici ekonom/ka Janáčkovy opery.

Pracovní úvazek 1,0 (doba určitá – zástup za MD a RD)

Požadujeme:

- ideálně bakalářské vzdělání (kombinace ekonomie a humanitních věd – obor kulturní management a financování v kultuře)

- praxe v oboru značnou výhodou

- kladný vztah k opernímu umění a divadlu

- orientace v ekonomickém chodu příspěvkové organizace, případně i fundraisingu a sponzoringu

- znalost anglického jazyka slovem i písmem, němčina nebo jiný jazyk výhodou

- příjemné vystupování, odolnost vůči stresu a schopnost diplomacie

- pokročilá znalost práce s PC (tabulkové procesory)

- zodpovědnost, pečlivost a systematičnost

Nabízíme:

- zajímavé umělecké a kreativní prostředí v centru města

- každodenní kontakt s vrcholnými uměleckými osobnostmi

- časová flexibilita

- služební mobilní telefon a pc

- zaměstnanecké benefity

- divadelní prázdniny

 

Současná náplň práce ekonoma opery:

Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění.

- Ve spolupráci se šéfem opery navrhuje a sestavuje rozpočet opery na základě stanovených limitů, předkládá požadavky investičního charakteru.

- Zúčastňuje se explikací a předávacích porad, z hlediska ekonomického se vyjadřuje k uzavírání smluv o vytvoření uměleckých děl k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vypracovává licenční smlouvy pro inscenátory.

- Zajišťuje ve spolupráci s hlavní pokladnou vyplacení záloh a vyúčtování odměn vyplývajících ze smluv.

- Na základě podkladů z ekonomického oddělení NDB sleduje a analyzuje průběžné hospodaření souboru opery, informuje, předkládá návrhy na potřebná opatření tak, aby byl dodržován stanovený limit nákladů.

- Sleduje limity v oblasti tržeb a v případě jejich neplnění navrhuje potřebná opatření.

- Soustřeďuje, schvaluje požadavky a zajišťuje nákup DHIM a služeb pro umělecký soubor. Prověřuje po stránce věcné veškeré účetní doklady, týkající se provozu opery.

- Zajišťuje doklady pro výkon řídící kontroly.

- Podílí se na přípravě tuzemských zájezdů, připravuje a vyplácí diety.

- Spolupracuje s ekonomickým oddělením, s oddělením správy majetku při převzetí, uvádění do provozu a likvidaci majetku.

- Vypracovává návrhy na zákulisní účty, následně připravuje smlouvy pro výpomocný sbor a dětský sbor, kontroluje platnost pracovních povolení činnosti dětí a urguje jejích prodloužení, uzavírá smlouvy komparsistů.

- Provádí kontrolu zákulisních výkazů po každém představení.

- Administrativně vyřizuje povolení ke služebním cestám, zajišťuje jejich proplácení, vyhotovuje doklady k tomu účelu potřebné.

Předpokládaný nástup dohodou, nejpozději 21. 8. 2017, zaškolení nejlépe v průběhu května či června.

Vaše přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zašlete do 17. 4. 2017 elektronicky na E kucirek@ndbrno.cz a rovněž ve fyzické podobě na adresu Aleš Kučírek, Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno.


Zdroj: Aleš Kučírek