/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) - výzva na rok 2019

Granty/stipendia

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury ČR vyzývá k podávání žádostí ve výběrových dotačních řízeních v podprogramech ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví a ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí pro rok 2019.

Podmínky, formuláře žádostí a termíny pro jejich podání na https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1672.html


Zdroj: www.mkcr.cz