/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Institut umění - výzva (rezidenční pobyt v oblasti architektury, Bukurešť)

Rezidence

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti architektury.

Rezidenční tvůrčí pobyt se uskuteční během října, listopadu nebo prosince 2016 (max. doba trvání rezidence je 30 dní) v Bukurešti. Tvůrčí pobyt je určen mladým umělcům. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. 

O rezidenční pobyt mohou také zažádat umělci, kteří intregrují do svého projevu architekturu nebo veřejný prostor. Žadatelé by měli mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 EUR.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je do 26. září 2016.

Výzva a přihláška


Zdroj: www.idu.cz