/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Hledáme hosty Proud Performing Arts (Hrdých scénických umění) na EuroPride 2018

Příležitosti

Pracovní skupina ITI The Proud Performing Arts, která byla ustavena na Světovém kongresu ITI v červenci 2017, zahajuje svou činnost. Skupina se bude angažovat v budování globálního networku, který si klade za cíl posílit, podporovat a pozvednout scénická umění z pohledu LGBTQ+ a umělců, kteří tento pohled uplatňují. Network bude fungovat jako platforma pro solidaritu a inspiraci, která usiluje o přiblížení odlišných podmínek pro LGBTQ+ lidi na celém světě.

Proud Performing Arts / Hrdá scénická umění by měla být platforma pro výměnu zkušeností.

  • Proud Performing Arts / Hrdá scénická umění by měla usnadnit šíření a zviditelnění scénických umění z pohledu LGBTQ+.
  • Proud Performing Arts / Hrdá scénická umění by měla inspirovat k výměně mezi umělci, producenty a moderátory.

Výzva: hledáme hosty Proud Performing Arts / Hrdých scénických umění na EuroPride 2018
Pracovní skupina plánuje své první setkání během EuroPride ve Stockholmu ve dnech 1.–3. srpna 2018 a chtěla by pozvat k účasti všechny, kteří se zajímají o aktivní práci v této oblasti. Pracovní skupina také hledá lgbtq+ performery, kteří by se stali součástí programu a mohli se připojit k workshopům a panelovým diskusím. Finanční prostředky pro podporu návštěvníků z konkrétních zemí poskytne Swedish Institute.

Kontakt přes Švédské středisko ITI: Katinka Richter, E katinka@scensverige.se nebo Maja Alasalmi, E maja@scensverige.se


Zdroj: Martina Černá Pecková