/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Happening Růžová žádost (1. 10. 2018, Praha)

Akce

U příležitosti posledního dne odevzdání grantových žádostí pro rok 2019 proběhne před Ministerstvem kultury ČR (Maltézské nám. 1, Praha 1) happening Růžová žádost.

Vyzýváme kulturní instituce, aby 1. října 2018 odevzdaly symbolicky jednu žádost navíc a to žádost růžovou, která nebude kompromisem, ale zohlední mimo jiné požadavek důstojných honorářů všech zainteresovaných pracovníků v rámci organizace kulturních akcí.

* Růžová žádost by měla obsahovat alespoň některé body z žádosti skutečně odevzdané. Měl by z ní být patrný obsah projektu a jeho rozsah. Žádost by měla obsahovat rozpočet nastavený podle ideálních představ instituce. Růžové žádosti je možné anonymizovat do míry, která neodkryje citlivé údaje organizace. Růžová žádost má být jakýmsi ideálem s reálnými základy a její vyplňování má spojeno s kladnými pocity. Berme ji jako podnět k dialogu.

Zveme členy institucí, účastnících se dotačních řízení MK ČR pro profesionální umění v oblasti výtvarného umění, aby se podíleli na happeningu svou osobní účastí a současně doručili „růžovou” verzi žádosti*, kterou odevzdávají pro následující rok 2019. Zveme rovněž zaměstnankyně a zaměstnance Ministerstva kultury ČR, aby se zúčastnili našeho kulturního programu a navázali nezávazný dialog se zástupci scény.

Také zveme k účasti umělce a umělkyně, kurátorky a kurátory, zaměstnankyně a zaměstnance v kultuře či kulturní producenty a další.

Akce začíná v 15.00 na Maltézském náměstí a pokračuje s performativním a hudebním programem do pozdního odpoledne.

https://www.facebook.com/events/1921439498162608/

https://fotografestival.cz/2018/