/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Granty Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov - výzva v r. 2018

Granty/stipendia

Okruhy: I. Podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a II. Ochrana kulturních památek.

I. Podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů

1. Popularizace zejména barokní hudební kultury – živé produkce barokních a dalších hudebních děl, hudební výzkum.
2. Divadlo 17. a 18. století – vzdělávací projekty zaměřené na mladou generaci s důrazem na vysokou míru autenticity dobového přednesu a projevu (workshopy, kursy barokní techniky tance, zpěvu a hry na hudební nástroje, experimentální produkce).
3. Osvětové a popularizační akce – výstavy, přednášky a publikační projekty v oblasti barokní divadelní kultury.
4. Propagace barokní divadelní kultury prostřednictvím moderních informačních technologií (DVD, audio, internet). Výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům.
5. Výzkumné a badatelské projekty, zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a aristokratických zábav 17. a 18. stol.
6. Produkce a výzkum hudebních a divadelních představení.
7. Výtvarné aktivity, vytváření uměleckých děl, realizace výstav, kurzů, plenérů a workshopů.
8. Vzdělávací projekty zaměřené na děti a mládež.

II. Ochrana kulturních památek

1. Restaurování a rekonstrukce památek, zvláště zámeckých historických divadel, vnitřního vybavení a fondů teatrálií, aristokratických sídel a ostatních cenných památek na území ČR.
2. Odborné studie zaměřené na evidenci divadelních fondů, obnovu a oživení zámeckých historických divadel.
3. Popularizace památkového kulturního dědictví s důrazem na posilování vztahu místní komunity k památkám – výstavy, přednášky, besedy, benefiční akce, workshopy.
4. Vzdělávání mladé generace – návštěvy kulturních památek, pracovní dílny, besedy, pracovní setkání, studijní cesty či pobyty, badatelská činnost.
5. Výzkumné projekty související s barokní kulturou.
6. Podpora publikační a vydavatelské činnosti.
7. Studium a výzkum barokní jevištní techniky.
8. Podpora studijních cest souvisejících s poznáním evropské barokní divadelní kultury.

Termín uzávěrky je 15. 5. 2018.

Více zde.


Zdroj: http://nno.ecn.cz/