/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Festival Špitál ART 2018 - otevřená výzva pro umělce a kreativce

Příležitosti

Pro pátý ročník festivalu hledáme umělce a kreativce ze všech uměleckých oborů (instalace, přednášky, workshopy, performance, hudba, divadlo, malba, socha, fotografie…).

Hlavní program festivalu proběhne 7. až 8. září 2018 v unikátní historické budově nemocnice v pevnostním městě Josefově.

Letošním tématem je TRASH ART (tvorba z odpadu, recyklace materiálů, vdechnutí nového života starým věcem, život bez vytváření odpadu, odpad a příroda…).
Podmínkou je držet se daného tématu. Pokud byste měli jiný záměr, neváhejte nás kontaktovat i tak. Návrh zkonzultujeme a zkusíme najít společnou cestu.
Přihlášky se jménem, kontaktními údaji, konceptem, jak byste se chtěli na Špitál ARTu prezentovat, a přiloženým portfoliem zasílejte do 31. 7. 2018 na E spital.art@pevnostjosefov.cz.

Přihláška je ke stažení na www.pevnostjosefov.cz/spital-art nebo na facebookových stránkách Špitál Art.
Vybraní autoři získají možnost uspořádání autorské výstavy i mimo festival.


Zdroj: MKS Jaroměř - Pevnost Josefov