/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně - konkurzy (Katedra užitého umění)

Práce

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrová řízení na místa vedoucích ateliérů a jejich asistentů na Katedře užitého umění ve studijním programu Výtvarná umění, studijním oboru Design:

 • vedoucí ateliéru Sklo
  asistent ateliéru Sklo
 • vedoucí ateliéru Textilní a oděvní design
  asistent ateliéru Textilní a oděvní design
 • vedoucí ateliéru Přírodní materiály
  asistent ateliéru Přírodní materiály

Uchazeč o místo vedoucího ateliéru představí zároveň uchazeče o místo asistenta ateliéru a uvede vlastní koncepci studia v ateliéru a rozvoje oboru.

Požadavky na vedoucího ateliéru:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň), nebo dlouhodobá praxe v oboru
 • portfolio dosavadní tvůrčí činnosti
 • koncepce studia v ateliéru a rozvoje oboru
 • dobrá znalost anglického jazyka

Požadavky na asistenta ateliéru:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň)
 • portfolio dosavadní tvůrčí činnosti
 • orientace v technologii oboru
 • dobrá znalost anglického jazyka

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:                      

 • Profesní životopis
 • Úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech
 • Přehled umělecké, pedagogické a publikační činnosti
 • Koncepce studia v ateliéru a rozvoje oboru (jen u vedoucího ateliéru)
 • Čestné prohlášení o morální bezúhonosti

 

Během výběrového řízení představí uchazeči Portfolio tvůrčí činnosti v tištěné nebo elektronické podobě a uchazeči o místo vedoucího ateliéru zároveň budou prezentovat svou koncepci studia v ateliéru a rozvoje oboru.

Přihlášky včetně příloh zasílejte do 31. března 2017 na adresu: Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem.


Zdroj: http://fud.ujep.cz