/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu - podávání žádostí o získání evropské festivalové značky

Příležitosti

EFFE je nově vytvářenou mezinárodní festivalovou platformou, jejíž snahou je spojovat festivaly, které jsou významně angažované v oblasti umění a které jsou pevně zasazené do svých místních komunit. Nový pilotní projekt Evropské komise iniciovaný Sdružením evropských festivalů (EFA) zveřejňuje výzvu v rámci celé Evropy s cílem získat žádosti o získání značky od zainteresovaných festivalů. Značkou EFFE budou oceněny vybrané inovativní festivaly s uměleckým zaměřením. Výběr bude provádět mezinárodní festivalová porota a odborníci z oblasti umění, kultury, podnikání a politiky. Festivalová centra pracují ve všech 28 členských státech Evropské unie za účelem zavedení, vývoje a propagace platformy EFFE ve svých zemích. Udělení značky EFFE a ocenění festivalů se uskuteční na podzim 2015 během galavečeru vybraného evropského festivalu. V rámci projektu bude vydán i multimediální festivalový průvodce.

Festivalová značka EFFE je označením kvality vyjadřující mezinárodní uznání za práci festivalů a poskytující lepší přístup k informacím o těchto festivalech pro jejich partnery a pro veřejnost. Festivalová značka a ocenění jsou formou brandingu, který podnítí zvědavost a účast více návštěvníků na festivalu.  

Odborníci z celé Evropy budou posuzovat žádosti na základě tří kritérií: umělecké kvality, angažovanosti v místní komunitě a evropský a mezinárodní rozměr. Kromě značky udělí mezinárodní porota ocenění těm festivalům, které nejvíce udávají budoucí trendy. Mezinárodní festivalová porota bude složena z porotců rozličného zaměření na nejvyšší úrovni, kteří budou reprezentovat hlavní zainteresované subjekty ve festivalovém odvětví. Složení poroty bude oznámeno v prosinci 2014. Nárok podat žádost o tuto značku mají všechny festivaly 28 členských států EU – tímto je vyzýváme, aby se s námi podělily o to, nakolik splňují výše uvedená kritéria.

Festivaly, které značku obdrží, budou těžit z větší propagace, nových možností spolupráce, zapojení se do širší umělecké komunity a uznání svých mimořádných hodnot. Festivalový průvodce, k dispozici jak v tištěné, tak online podobě, obsahující podrobné informace o festivalech, články, fakta a čísla, spatří světlo světa na festivalovém galavečeru na podzim 2015.

EFFE věří, že zavedení evropské značky znamená pro evropské festivaly velkou výhodu ve smyslu jejich pochopení a uznání partnery a Evropskou unií. Vyzýváme proto umělce, ředitele, manažery a návštěvníky na celém světě, aby na své festivalové pouti po rozmanitosti Evropy objevili ty nejlepší a nejkreativnější festivaly.

Vyzýváme festivaly k podávání žádostí do 15. listopadu 2014.

Veškeré informace o EFFE a o způsobu podávání žádostí jsou uvedeny na internetové stránce www.effe.eu.

Kontakt: EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussels, Belgium, T +32/2/644 48 00, E info@effe.eu, www.effe.eu; festivalovým centrem pro Českou republiku je Institut umění – Divadelní ústav: dotazy je možné zasílat na E info@institutumeni.cz.  

 


Zdroj: www.idu.cz