/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografie ve Stockholmu - výzva

Rezidence

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Stockholm, vypisuje výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografie v Českém centru (Stockholm) a v komunitním ateliéru tvůrčí skupiny Kollektivet Livet v období 5.–20. listopadu 2012.

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Stockholm, vypisuje výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografie v Českém centru (Stockholm) a v komunitním ateliéru tvůrčí skupiny Kollektivet Livet v období 5.–20. listopadu 2012.

Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, poskytnutí ateliéru a pracovního místa, ubytování zdarma a příspěvek na rezidenci (materiál) ve výši 300 eur. Výstupem umělecké rezidence je vytvoření nástěnné snímatelné umělecké instalace ve veřejném prostoru – parametry zdi a fotografie tvoří samostatné přílohy výzvy.

Pro více informací kontaktujte České centrum Stockholm na E ccstockholm@czech.cz.

Uzávěrka přihlášek: 20. října 2012

Výzva a formulář žádosti

Vloženo: 3. 10. 2012, Zdroj: Markéta Černá