/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

České literární centrum vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Praze a v Brně

Rezidence

Rezidenční pobyty v trvání dvou týdnů až jednoho měsíce jsou určeny zahraničním spisovatelům, překladatelům, kritikům či literárním vědcům, kteří se zajímají o českou literaturu a kulturu a chtějí se s ní blíže seznámit.

Rezidenční pobyty mají charakter tvůrčího stipendia. Výzva není věkově omezena. Cílem projektu je podpora živého umění, kreativního dialogu a mezinárodní kulturní výměny. Rezidentovi má pobyt poskytnou čas na tvorbu či výzkum, možnost seznámit se s českou literární a kulturní scénou.

Termín pobytu: září až prosinec 2017
Místo: Praha, Brno (v Brně rozšířená možnost pro překladatele a badatele o neomezený přístup k fondům Moravské zemské knihovny).
Termín pro doručení přihlášek: 1. 6. 2017
Rozhodnutí: na základě rozhodnutí výběrové komise bude oznámeno udělení stipendia do 30. 6. 2017

Dokumenty pro přihlášení:
• životopis
• motivační dopis (s udáním předpokládané délky, termínu a požadovaného místa pobytu)
• fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu (max. 5 stran)

Kritéria pro výběr:
• zájem o českou kulturu
• základní znalost angličtiny
• nejméně jedno již vydané literární dílo, vědecká publikace nebo překlad
• ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, přednášky, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
• práce na literárním díle (autorském díle, překladu, badatelská práce) během pobytu
Podmínky pobytu: Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a příspěvek na náklady pobytu ve výši 250 EUR na týden

Adresa pro doručení: E rezidence@litcentrum.cz

Kontakt: Tomáš Kubíček, ředitel Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno, www.mzk.cz, www.litcentrum.cz


Zdroj: www.mkcr.cz