/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Budoucnost knihoven vytváříme společně - seminář

Akce

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Goethe-Institut v Praze pořádají 23. dubna 2018 odborný seminář Budoucnost knihoven vytváříme společně. Akce se koná v Goethe-Institutu, Praha 1, Masarykovo nábřeží 32 (za Národním divadlem) od 10 hod. Jednání bude simultánně tlumočeno.

Na přednášku "Budoucnost vytváříme společně" (23. 4. v Goethe Institutu Praha) navazuje 24. 4. workshop v prostorách klubovny Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Proběhne od 9 do 13 hodin, bude mít kapacitu 25 účastníků a povede ho Míla Linc. Po úvodním příspěvku budou knihovníci pracovat ve skupinách s cílem identifikovat technologické, společenské a kulturní trendy pro nejbližší i vzdálenou budoucnost a pokusí se společně připravit konkrétní scénáře pro jejich zavádění do knihoven.

PROGRAM 23. 4.:

Dopoledne 10.00 až 12.00

Cornelia Vonhof – Příprava knihoven na budoucnost – utváření procesů změny
Cornelia Vonhof je profesorkou veřejné správy a proděkankou pro další vzdělávání na Hochschule der Medien ve Stuttgartu. Těžiště její práce leží v nástrojích managementu v knihovnách a informačních zařízeních, obzvláště v managementu jakosti, rozvoji organizace, managementu procesu a strategickém řízení.

Anotace
Knihovny dnes zastávají roli poskytovatele služeb, který se orientuje na servis a zákazníky, je inovativní a má chuť ke spolupráci. Přednáška představí různé způsoby jednání, které přispívají k tomu, že je tento přístup v každodenním provozu úspěšný. Důležitými klíčovými slovy zde jsou: stanovení cílů, utváření procesů změny, pěstování partnerství.

Polední přestávka s občerstvením 12.00 až 12.30

Odpoledne 12.30 až 14.00

Vojtěch Vojtíšek – Ekonomicky efektivní cesty pro zavádění změn
Vojtěch Vojtíšek pracuje v Městské knihovně v Praze jako projektový manažer Odboru knihovních fondů, kde řídí projekt e-knihovna.cz.

Anotace
V rámci přednášky budou shrnuty základní strategické vize a rozvojové dokumenty v oblasti knihoven (IFLA Global Vision, Koncepce rozvoje knihoven ČR) a popsán fenomén knihovny jako relevantní veřejné služby pro 21. století. Na konkrétních příkladech projektů Městské knihovny v Praze, které se soustřeďují na vydávání e-knih a výpočet ekonomické efektivity veřejné knihovny, si ukážeme přístupy k řízení změn a zavádění nových služeb. V Městské knihovně v Praze jsme se místo nakupování e-knih rozhodli stát se jejich producentem a distributorem. Tato cesta nám umožňuje efektivněji investovat prostředky na nákup knihovního fondu a především oslovit cílové skupiny, které knihovna postrádá. I vy můžete vhodně rozšířit své služby, nebo inovovat stávající. Cílem přednášky je inspirovat a pošťouchnout k výsledkům. Na přednášku bude navazovat praktický workshop pro zájemce.

Diskuse, závěr semináře – nabídka exkurze do knihovny Goethe-Institutu v Praze – představení interaktivního programu pro školní skupiny (Actionbound)"

Účast je bezplatná. Omezený počet míst! Přihlášky na seminář a workshop na E roman.giebisch@nkp.cz.


Zdroj: https://listserv.cesnet.cz/