/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Blokuje vás bloková výjimka? - panelová diskuze

Akce

Aplikace blokové výjimky při financování kultury z veřejných zdrojů v ČR.

Panelisté se zaměří na změny v metodice grantových řízení s ohledem na blokovou výjimku a s ní související pravidla pro financování kulturního sektoru, která jsou právně závazná pro všechny poskytovatele dotací a grantů z veřejných rozpočtů, nicméně jejich výklad je v českém prostředí stále značně problematický.

V rámci diskuze budou projednány novinky v této oblasti z pohledu jak poskytovatelů, tak příjemců grantů
a dotací.

Diskuze proběhne 8. 10. 2018 od 16 hod. v Desfourském paláci, Na Florenci 21a, Praha 1.

Diskuzi pořádá mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu ve spolupráci s CzechMobility.Info,
českým infopointem na podporu mezinárodní umělecké spolupráce.

www.ctyridny.cz
www.czechmobility.info


Zdroj: Martina Hájková