/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Biennale de la danse (Lyon) - výzva pro programové ředitele a kurátory

Příležitosti

IDU ve spolupráci s francouzskou organizací ONDA – the French Office for Contemporary Performing Arts Circulation vyhlašují výzvu k účasti na FOCUS DANCE. Čtyřdenní přehlídka se koná od 19. do 22. září 2018 v rámci festivalu Biennale de la danse de Lyon.

Způsobilý kandidát

  • programový ředitel či kurátor v oboru současného tance
  • kontinuální odborná praxe a zkušenost s profesionální spoluprací ve svém oboru
  • výborná znalost anglického jazyka (písemná i mluvená forma)
  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy (vyplňte POUZE v anglickém jazyce):

  • vyplněná přihláška (ke stažení ZDE
  • strukturované profesní CV a aktivity instituce či organizace, kterou zastupuji
  • nestrukturované stručné CV (max. 1 000 znaků)
  • portrétní foto v tiskové kvalitě
  • motivační dopis (maximální rozsah dvě normostrany)
  • kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

Termín uzávěrky je 10. 8. 2018.

Více na stránkách IDU.


Zdroj: www.idu.cz