/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Artyčok TV - video open call 2018

Příležitosti

Artyčok TV vypisuje otevřenou výzvu pro profesionály/amatéry a studentky/studenty k zaslání návrhů na nové audiovizuální dílo, které bude publikováno a archivováno na webových stránkách Artyčok TV.

Cílem výzvy je podpořit vznik nového audiovizuálního díla, které není omezeno žánrem ani stopáží. Do soutěže se přijímají návrhy např. na dokumenty, video-eseje, videoart či animace.
Soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích: studenti a profesionálové/amatéři.
Vznik vítězných děl bude podpořen finanční odměnou a v případě zájmu může Artyčok TV zároveň podle aktuálních možností poskytnout technickou či odbornou podporu.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

- návrh na dílo musí obsahovat:
* cv a portfolio autora (PDF formát, popř. webový odkaz na online portfolio)
* stručný popis přihlášeného díla včetně technických parametrů a kontaktních údajů (maximálně dvě strany textu, A4 formát)
* skici nebo další vizuální podklady (PDF formát, maximálně 20 obrázků)

- všechny přílohy e-mailu musí být řádně označeny, včetně uvedení dané kategorie, do níž se uchazeč hlásí
- do předmětu e-mailu pište jen "přihláška OPENCALL 2018 kategorie _______ (profesionálové/studenti)"

- díla je možné přihlásit do následujících kategorií:

studenti – uchazeči musí být do konce realizace díla a jeho uvedení na webový portál Artyčok TV ve studijním programu.
Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 10 000 Kč.

profesionálové/amatéři – uchazeči nesmí být v době realizace díla a jeho uvedení na webový portál Artyčok.TV studenty žádného studijního programu, popřípadě musí mít ukončené studium (neplatí pro doktorandy).
Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 20 000 Kč.
* počet děl, resp. návrhů, přihlášených jedním autorem, není limitován
* dílo musí mít nezávislý a nekomerční charakter

Návrhy přihlašujte prostřednictvím e-mailové adresy: opencall@artycok.tv

Práce vybrané do soutěže budou publikovány a archivovány na webových stránkách Artyčok TV, případně prezentovány formou veřejných projekcí a na festivalech. Každému vybranému tvůrci se snažíme zajistit uvedení samostatnou veřejnou prezentací a to podle povahy realizovaného projektu.
O vítězi rozhodne porota sestavená z odborné rady Artyčok TV, zástupců galerií a vybraných profesionálů z oboru současného umění.
Výběr proběhne ve dvou kolech. Vybraní tvůrci pro druhé kolo budou o výsledcích informováni do konce května. Druhé kolo, které proběhne formou osobního setkání či jinou formou rozpravy nad detaily možné realizace, proběhne v první půli června. Výherci pak budou vyhlášeni nejpozději do 24. 6. 2018.

Termín pro zaslání návrhů do soutěže je 20. 5. 2018.

Kontakt pro více informací: E opencall@artycok.tv


Zdroj: Akce CCA