/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Analýza dotačních programů Ministerstva kultury ČR - dotazník

Granty/stipendia

Žádost o vyplnění dotazníku Institutu umění – Divadelního ústavu pro zpracování Analýzy dotačních programů Ministerstva kultury ČR zaměřených na podporu profesionálního umění v oblastech divadlo, tanec a pohybové umění, výtvarné umění, literatura, klasická a alternativní hudba.

Vážení,

znovu se na Vás, ať už jste úspěšnými, neúspěšnými či potenciálními žadateli výběrových dotačních řízení Ministertva kultury v oblasti profesionálního umění, obracíme s laskavou žádostí o vyplnění dotazníku na  www.survio.com/survey/d/U3H9Y3C1E7Y2C3Y4M 

Jeho výsledky budou využity pro závěrečné zpracování Analýzy dotačních programů Ministerstva kultury zaměřených na podporu profesionálního umění v oblastech divadlo, tanec a pohybové umění, výtvarné umění, literatura, klasická a alternativní hudba, která vzniká v Institutu umění – Divadelním ústavu (IDU) v rámci zakázky Odboru umění, literatury a knihoven MK.   

Vyplněním dotazníku, které Vám zabere maximálně 30 minut, nám velmi pomůžete při zmapování současného stavu i formulaci doporučení tak, aby podpůrný systém ministerstva více vyhovoval vašim potřebám. Termín pro vyplnění je prodloužen do 30. listopadu t. r.

Těm, kteří dotazník již vyplnili děkujeme a těm, kterých se dotazník netýká (např. subjekty věnující se kulturnímu dědictví) se omlouváme za plošné rozeslání z důvodu neexistence relevantních adresářů.

Dotazník obsahuje otázky týkající se především programů Ministerstva kultury na podporu profesionálního umění, nicméně obsahuje i několik obecnějších dotazů týkajících se Vaší zkušenosti a Vašeho názoru na získávání finanční podpory. Je nastaven tak, že lze odpovídat jen na některé z otázek.  

Děkujeme Vám za Váš čas a spolupráci.

 

Pavla Petrová
ředitelka IDU

a

Eva Žáková
vedoucí Institutu umění, IDU

Kontaktní osoby pro případné dotazy jsou: Irena Kovářová, E irena.kovarova@divadlo.cz a Eva Žáková, E eva.zakova@divadlo.cz, T 224 809 134, IDU, Celetná 17, 110 00 Praha 1, www.idu.cz 


Zdroj: Eva Žáková