/ adresář / veřejná správa

Parlament, senát 

Poslanecká sněmovna ČR

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
T  257 171 111
F  257 534 469

www.psp.cz

  

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

- podvýbor pro kulturu
- podvýbor pro mládež a sport
- podvýbor pro regionální školství
- podvýbor pro vědu a vysoké školy
- podvýbor pro heraldiku a vexilologii

www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4500

  

 

Senát Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
T  257 071 111
F  257 075 700

www.senat.cz

 

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

- podvýbor pro sport
- podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti

www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=25.01.2013&O=9&par_2=294