/ adresář / veřejná správa

Ministerstva 

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 a Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
T  257 085 111
F  224 318 155
epodatelna@mkcr.cz

www.mkcr.cz

 

Seznam kontaktů na jednotlivé odbory MKČR naleznete v tomto odkazu
http://www.mkcr.cz/cz/ministerstvo/organizacni-struktura/zakladni-kontakty-1775/

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Organizační schéma s kontakty na jednotlivá pracoviště MZV naleznete na tomto odkazu
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/organizacni_struktura_ministerstva.html

 

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1; Rytířská 31, 110 00 Praha 1 - Staré Město a Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1
T 224 181 111
F 224 182 048
E epodatelna@mzv.cz

www.mzv.cz 

 

Veřejná diplomacie - Kultura

www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/kultura/kulturni_spoluprace.html

 

Krajané

www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html

 

Česká komise pro UNESCO

www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/ceska_komise_pro_unesco/index.html

 

Česká centra

Václavské nám. 816/49, 110 00 Praha 1
T  234 668 211
F 234 668 215
E info@czech.cz

www.czechcentres.cz

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Seznam kontaktů na jednotlivá pracoviště MŠMT naleznete na tomto odkazu
http://www.msmt.cz/ministerstvo/komunikace/kontakty-1

 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
T  234 811 111
E posta@msmt.cz

www.msmt.cz

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Seznam dalších kontaktů na vedení MPO naleznete na tomto odkazu
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Vedeni-uradu

Organizační strukturu MMR naleznete na tomto odkazu
http://www.mmr.cz/getmedia/81a73a3d-1278-4fb6-b5f0-e939eefc71e2/Organizacni-schema-MMR-2012.pdf

 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
T  224 861 111
F 224 861 333
E posta@mmr.cz

www.mmr.cz

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Seznam kontaktů na jednotlivá pracoviště MPSV naleznete na tomto odkazu
http://www.mpsv.cz/cs/1856

 

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
T 221 921 111
F  224 918 391
E posta@mpsv.cz

www.mpsv.cz

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Seznam dalších kontaktů na MPO naleznete na tomto odkazu
http://www.mpo.cz/cz/kontakt.html

Organizační strukturu MPO naleznete na tomto odkazu
http://www.mpo.cz/dokument119061.html

 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
T  224 851 111
F  224 811 089
E posta@mpo.cz

www.mpo.cz

 

 

Státní správa

Provozovatel: European Business Enterprise, a. s., Masarykovo nám. 14, 251 01 Říčany
T  323 601 531
F  323 602 025
E info@statnisprava.cz

www.statnisprava.cz