/ adresář / veřejná správa

Krajské úřady 

Asociace krajů ČR

Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Korespondenční adresa: Kancelář Asociace krajů ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
T  236 003 481
F  236 007 103

www.asociacekraju.cz
www.kr-urady.cz

 

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
T  386 720 111
F  386 359 004

www.kraj-jihocesky.cz

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
T  541 651 111
F  541 651 209

www.kr-jihomoravsky.cz

 

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
T  354 222 300 
F  353 331 509

www.kr-karlovarsky.cz

 

Krajský úřad kraje Vysočina

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 1
T  564 602 111
F  564 602 420

www.kr-vysocina.cz

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
T  495 817 111
F  495 817 336

www.kr-kralovehradecky.cz

 

Krajský úřad Libereckého kraje 

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
T  485 226 111
F  485 226 444

www.kraj-lbc.cz

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117, 702 18 Ostrava
T  595 622 222
F  595 622 126

www.kr-moravskoslezsky.cz

 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
T  585 508 111
F  585 508 813

www.kr-olomoucky.cz

 

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
T  466 026 111
F  466 611 220

www.pardubickykraj.cz

 

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 (P. O. Box 313), 306 13 Plzeň
T  377 195 111
F  377 195 078

www.kr-plzensky.cz

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
T  257 280 111
F  257 280 203

www.kr-stredocesky.cz

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
T  475 657 111
F  475 200 245

www.kr-ustecky.cz

 

Krajský úřad Zlínského kraje

tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
T  577 043 111
F  577 043 202

www.kr-zlinsky.cz

 

Hlavní město Praha

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
T  236 001 111

www.praha.eu