/ adresář / rezidence

Informační portály 

Alliance of Artists Communities


Servisní organizace pro oblast uměleckých center, komunit a rezidencí. Zprostředkovává informace o dění  v uměleckých komunitách v USA, provozuje webové stránky s databází. Členem aliance se mohou stát umělecká centra a další neziskové organizace a jednotlivci, kteří podporují a rozvíjejí kreativní tvorbu.
E aac@artistcommunities.org
www.artistcommunities.org

 


A-N Artists Information Company

A-N je velmi úspěšná on-line databáze s praktickými informacemi o možnostech pro umělce ve Velké Británii (také v dalších zemích). Dají se z ní zjistit informace od toho, kde je k dispozici jaký rezidenční prostor, až po informace o místních rezidenčních programech napříč Velkou Británií.
E info@a-n.co.uk
www.a-n.co.uk

 


Apollonia – European Art Exchanges


Apollonia byla založena v roce 1998 jako součást evropského programu „The European Artistic Exchanges Programme“. Apollonia funguje na bázi platformy spolupráce mezi evropskými zeměmi. Usiluje o spolupráci a výměnu umělců, kurátorů, uměleckých kritiků, muzeí a kulturních institucí. Webové stránky ve francouzské a anglické jazykové mutaci.
E apollonia@apollonia-art-exchanges.com
www.apollonia-art-exchanges.com


 

Art Factories


Artfactories je mezinárodní platforma věnovaná uměleckým a kulturním centrům. Nabízí komplexní podporu existujícím či teprve vznikajícím centrům. Cílem je podpořit mobilitu, výměnu a spolupráci mezi prostory.
E info@artfactories.net
www.artfactories.net


 
Artists In Residence


Švýcarské webové stránky o možnostech rezidenčních pobytů ve Švýcarsku. Cílem je propagace ideje kulturních výměn.
info@artistsinresidence.ch
www.artistsinresidence.ch 

Artservis


Dvojjazyčné webové stránky (slovinsky a anglicky) obsahují informace z oblasti současného výtvarného umění, včetně databází. Na Artservis foru je možné se dozvědět i o nabídkách rezidenčních pobytů.
E info@artservis.org
www.artservis.org


 
Asia-Europe Foundation (ASEF)


Nadace založená v roce 1997 usiluje o lepší vzájemné porozumění mezi lidmi Asie a Evropy, a to právě prostřednictvím kulturních výměn. Česká republika je členskou zemí.
E info@asef.org
www.asef.org


 


Culturebase.net


Culturebase.net je obsáhlá databáze umělců, která má sloužit k propagaci umění a kulturní výměny v mezinárodním měřítku. Slouží jako zdroj dokumentující dílo umělců, performerů a promotérů, kteří byli aktivní v Evropě v období posledních 10ti let. V databázi jsou zachyceni umělci  původem z Evropy, Asie, Afriky i Latinské Ameriky. Projekt vznikl ve spolupráci House of World Cultures, Intercult, Visiting Arts and the Danish Center for Culture and Development.
www.culturebase.net


 
European Media Artists In Residence Exchange (EMARE)

 


EMARE je evropská síť organizací zaměřených na výměnu umělců v oblasti nových médií. Umělci digitálních médií, tvůrci zvukového a počítačového umění a filmaři mohou u EMARE rovněž žádat o rezidenční stipendium.
E info@emare.eu
www.emare.eu

 IGBK/ Německá sekce The International Association of Art IAA


IGBK byla založena v roce 1957 Berlíně v Německu. Hlavním cílem bylo propojit německé umělce s mezinárodní informační a výměnnou sítí IAA. V současné době IGBK poskytuje řadu služeb pro umělce. Provozuje rovněž webové stránky (v anglické a německé jazykové mutaci) s databází a s informacemi o grantech, rezidenčních programech a možnostech pro umělce.
E art@igbk.de
www.igbk.deJapan´S Artist-in-Residence Programs


Dvojjazyčná (japonsky a anglicky) databáze rezidenčních pobytů, která je prezentována na webových stránkách The Japan Foundation. Obsahuje popis jednotlivých programů v Japonsku. Rovněž tak obsahuje informaci o možnostech rezidenčních programů v zahraničí.
E j-air@jpf.go.jp
http://en.air-j.info/

 


 
Kulturkontakt Austria – „Central and Eastern European Cultural Institutions“


Projekt databází založen v roce 2001 a prezentovaný formou on-line verze. Databáze obsahuje kulturní instituce střední a východní Evropy, jako jsou kulturní sdružení, organizace, nadace, institualizované projekty, instituty, centra, svazy, sítě atd. Napomáhá umělcům lépe se orientovat v prostředí, nalézt partnery i finanční zdroje.
E office@kulturkontakt.or.at 
www.cee-culture.info


 
On-The-Move


On-the-move jsou webové stránky věnované informacím o mezinárodních uměleckých aktivitách, projektech mobility a jejich financování, a to v oblasti divadla, tance, hudby a dalších disciplin performing arts.
E website@on-the-move.org
www.on-the-move.org

 

Res Artis - The International Association Of Residential Arts Centres


Res Artis, nadace založená v Nizozemí, je současně nejrozsáhlejší existující sítí rezidenčních uměleckých center a rezidenčních programů, které poskytují umělcům zařízení a podmínky pro uměleckou tvorbu.
E office@resartis.org
www.resartis.org


 
The New York State Artist Workspace Consortium


Vzniklo v roce 2000 za účelem vytváření více pracovních rezidenčních prostorů pro umělce, zviditelňování těchto prostor a vytváření sítě. Každoročně vydává on-line verzi průvodce těmito prostory v New Yorku. V anglické mutaci.
E info@nysawc.org
www.wsworkshop.org/NYSAW/index.htm


 
Trans Artists


Trans Artists je nadace, která informuje umělce všech uměleckých disciplín o mezinárodních rezidenčních uměleckých programech a dalších možnostech uměleckých výměn. Informace Trans Artists směřují rovněž k rezidenčním uměleckým centrům, uměleckým studiím, uměleckým iniciativám, kulturním organizacím a státním institucím, která vyvíjejí činnost v oblasti mezinárodních rezidenčních pobytů nebo o takovou činnost usilují. Nadace sama nevypisuje žádný rezidenční program.
E info@transartists.org
www.transartists.org


 


Universes in Universe


Webové stránky (v anglické, německé a španělské verzi) o výtvarném umění v Africe, Asii a Latinské Americe v kontextu mezinárodního uměleckého vývoje. Součástí jsou databáze o mezinárodních organizacích, umělcích, kurátorech atd. Stránky jsou spravovány německých subjektem.
E info@universes-in-universe.org
www.universes-in-universe.org