/ adresář / rezidence

Rezidence 

Zde můžete vyhledávat rezidenční centra, a to jak lokální podle vašeho oborového zaměření nebo zahraniční podle jednotlivých států. Pro zachycení všech možných zahraničních nabídek je možné sledovat  mezinárodní informační portály.