/ adresář / granty

Informační portály 

Neziskovky.cz

Econnect

Grant Advisor

Dotační věstník

Fórum dárců

Portál veřejné správy

Portál PROPAMÁTKY

 

 

Neziskovky.cz

Poslání:

Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii.

Vize:

Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie.

Cíle:

Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních zdrojů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace.

Hodnoty:

Celorepublikový dosah

Dlouhodobá zkušenost v neziskovém sektoru

Záruka kvality a odbornosti – profesionální servis

Komplexnost služeb

Portály:

Grantový diář pro neziskovky

Grantový diář poskytuje nejúplnější přehled otevřených dotačních a grantových výzev pro neziskové organizace v ČR. Je to jednoduchý online nástroj, který je vždy po ruce a významně vám usnadní vyhledávání vhodných výzev širokého spektra vyhlašovatelů. V průměru obsahuje okolo 230 aktuálních výzev, aplikaci mohou využívat až tři osoby v organizaci, je také možné si jeho funkce zdarma vyzkoušet v demo verzi.

Malé nám. 12, 110 00 Praha 1
T  224 239 876 a 605 276 326
F  224 239 875
icn@icn.cz

www.neziskovky.cz

https://grantovydiar.cz/

 

Econnect

Econnect je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká. Jejím cílem je podporovat zajímavé projekty nevládních iniciativ a napomáhat tak budování občanské společnosti za pomoci nástrojů informací a informačních technologií.

Na stránkách Econnet naleznete:

zpravodajský servis

kalendář uzávěrek grantů

Vyhlašování grantů z oblasti kultury

Econnect taktéž provozuje Katalog odkazů občanské společnosti, jenž poskytuje kontakty na domácí i zahraniční organizace působící v neziskovém sektoru:

www.kormidlo.cz

Českomalínská 23, 160 00 Praha 6
T  224 311 780
F  224 317 892
econnect@ecn.cz

www.ecn.cz

 

Grant Advisor     

GRANT ADVISOR spol. s r. o. (v překladu Grantový poradce) poskytuje informační služby v oblasti grantových a dotačních programů, zahrnující monitoring, publikování a technická řešení pro podnikatelský, veřejný a neziskový sektor.

V oblasti dotačních databází a nástrojů dotačního managementu nabízí hotová řešení na vysoké úrovni s vedoucím postavením na trhu. Patří mezi ně také řešení zahrnující prvky vyčerpávající databáze dotací, komplexní nástroje řízení projektu, přenos informací z dotační politiky na stránky klienta a další...

Na níže uvedených webových stránkách můžete sledovat aktuální stav výzev programů z oblasti kultury (seřazeno podle statutu příjmu žádostí):

pro podnikatelský sektor
pro veřejný a neziskový sektor

Gorkého 17, 602 00 Brno
T  543 237 286,
T/F  543 235 386
info@grantadvisor.cz

www.dotaceonline.cz 
www.grantadvisor.cz

 

Dotační věstník

 

Dotační věstník je měsíčník zaměřený na aktuální výzvy, příkladové projekty a studie.

Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
T  233 071 625, 233 071 019
E jelena.hankova@economia.cz, E lubomir.bakajsa@economia.cz  

www.dotacnivestnik.cz

 

Fórum dárců

Fórum dárců je občanské sdružení usilující o podporu filantropie v České republice. V rámci sdružení se vyprofilovaly Asociace nadací Fóra dárců a Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Fórum spolupracuje též se zahraničními organizacemi udělujícími granty a obsahuje užitečný adresář svých členů ? nadací rozmanitého zaměření. Vydává rovněž publikaci Adresář nadačních fondů v ČR s informacemi o aktuální situaci v nadačním sektoru.

Štěpánská 61, 116 02 Praha 1
T  224 216 544, 224 215 385
E donorsforum@donorsforum.cz

www.donorsforum.cz 

 

Portál veřejné správy

Evidence nestátních neziskových organizací (Evidence NNO) - veřejně přístupná databáze, která sdružuje informace o nestátních neziskových organizacích působících v České republice. Evidence NNO vznikla v roce 2006 pod záštitou Ministerstva informatiky ČR. Správnost informací zveřejněných v Evidenci NNO je ověřována při evidenci organizace a při dalších významných změnách jejích údajů. Za správnost a úplnost zveřejněných informací odpovídají jednotlivé NNO.

Evidence NNO- databáze

 

 

Portál PROPAMÁTKY

Nabízí denně aktualizovaný přehled dotací a veřejných sbírek zaměřených na kulturní dědictví. Prezentuje neziskové organizace, instituce, firmy i jednotlivce, které mají praktické zkušenosti v oblasti péče o památky. Mapuje dění v památkové péči a nabízí zprávy, články i rozhovory o obnově a financování památek v České republice. Redakce portálu PROPAMÁTKY je současně sociální podnik, který zaměstnává redaktory a redaktorky s hendikepem.


Zpravodajství  | Financování  | Katalog služeb


Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

kancelář: Husova 8/234, 110 00 Praha 1

redakce: Fráni Šrámka 184, 397 01 Písek

sídlo: Putim 71, 397 01 Putim


T 381 241 103212 235 778732 533 033

redakce@instituteu.cz

www.propamatky.info