/ adresář / granty

Kreativní Evropa 

O programu Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020. 

Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části.

 • dílčí program MEDIA  - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
 • dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
 • mezioborová část  - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn v roce 2016. Mezioborová část nabídne také prostředky na vypracování studií a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 mld. eur.  Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 tis. eur), na dílčí program Kultura 31 % (453 220 tis. eur) a na mezioborovou část 13 % (190 060 tis. eur). 

 

Cíle a priority programu

 • rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti
 • posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně
 • zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování
 • podpora využívání digitálních technologií 
 • práce s publikem
 • rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce
 • sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích

 

Program je otevřen těmto zemím: 

 • 28 členských států EU
 • země EHP (Evropská zóna volného obchodu) – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko 
 • kandidátské země EU a potenciální kandidáti - Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo
 • země zapojené do Politiky sousedství - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie a Izrael

Nečlenské země EU se mohou stát členy programu na základě zvláštních smluv a musí uhradit vstupní poplatek za účast v programu. 

Více na: www.kreativnievropa.cz a v databázi Projekty.