/ adresář / eu a zahraničí

Víceoborové platformy 

Association of European Performers´Organisations (AEPO-ARTIS)

Asociace sdružuje evropské organizace performerů a kolektivně hájí profesionální práva a zájmy performerů.

Avenue de Cortenbergh 116, B-1000 Brussels
aepo-artis@aepo-artis.org

www.aepo-artis.org

 

Banlieues d‘Europe

Síť představitelů měst, expertů, kulturních pracovníků a umělců, kteří pracují v sociálně znevýhodněných oblastech, např. na předměstích.

271, rue Vendôme, 69003 Lyon, France
contact@banlieues-europe.com

www.banlieues-europe.com

 

Central and Eastern Europe's Cultural Institutions

Databáze kulturních institucí ze střední a východní Evropy, které se účastní projektů kulturních a uměleckých výměn, v nichž kooperují mezi sebou navzájem instituce či instituce s umělci.

kkdb@cee-culture.info

www.cee-culture.info

  

Coalition for Cultural Diversity

Coalition for Cultural Diversity sdružuje organizace zastupující nezávislé producenty, distributory, nakladatele a vydavatele kteří působí v oblasti hudby, nových médií, filmu, literatury, vizuálního umění apod. Usiluje o rozmanitost na poli kultury.< P>

Laurier Avenue West 154, Suite 240, Montreal, Québec, H2T 2N7 Canada
coalition@cdc-ccd.org

www.cdc-ccd.org

  

Culture Action Europe (CAE)

Organizace se sídlem v Bruselu, která hájí zájmy umělců a kulturních organizací v Evropské unii. Jejím cílem je prosazovat zájmy neziskového sektoru v rámci evropské kulturní politiky a financování. Členem se může stát jakákoliv kulturní organizace (na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni), která chce vědět, co se děje a chce být zapojena do dění na úrovni EU. CAE zastupuje obory divadla, tance, hudby, vizuálního umění, uměleckého managementu, vzdělávání a další obory s přesvědčením, že kulturní spolupráce je pro Evropu důležitá.

Rue Ravenstein, 23, B-1000 Bruxelles
 advocate@cultureactioneurope.org

www.cultureactioneurope.org

 

Culturelink Network

Síť pro výzkum a spolupráci v oblasti rozvoje kultury.

IMO, Vukotinoviceva 2, P.O. Box 303, 10000 Zagreb
clink@irmo.hr
www.culturelink.org

  

European Council of Artists (ECA)

Sdružuje organizace, které zastupují profesionální umělce, performery a autory.

c/o Council of Danish Artists, Kronprinsessegade 34 B, DK-1306 Copenhagen K, Denmark 
E  secretariat@eca.dk

www.eca.dk


European Institute of Cultural Routes

Organizace byla založena v roce 1997 a slouží k podpoře a rozvoji kulturních programů napříč Evropou. Spadá pod Radu Evropy. Podporuje spolupráci mezi jednotlivými subjekty. Organizace pomáhá hledat partnery, podporuje kulturní turismus, podporuje přípravu a publikování studií a zpráv o jednotlivých projektech apod.

28, rue Münster, L-2160 Luxembourg
institut@culture-routes.lu

www.culture-routes.lu

 

European League of Institutes Of the Arts (ELIA)

Organizace zastřešující přibližně 350 vyšších vzdělávacích institucí ve všech oblastech umění.

Beulingstraat 8, 1017 BA Amsterdam, The Netherlands
elia@elia-artschools.org

www.elia-artschools.org

 

European Network for Active Participation in Cultural Activities (AMATEO)

Síť na podporu kultury jako důležité součásti společnosti. Podporuje socio-kulturní aktivity, výměnu informací a zkušeností mezi členy sítě, mezinárodní spolupráci při organizaci festivalů, výstav atd.

JSKD, Stefanova 5, SLO-1000 Ljubljana, Slovenia 
 amateo@jskd.si

www.amateo.info

  

European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC)

Evropská síť institucí vyššího vzdělávání a školicích center pro oblast kulturního managementu a kulturní politiky podporující organizace ve střední a východní Evropě v jejich úsilí o změny v managementu umění, kultury a médií. Jedná se o platformy pro výměnu zkušeností, diskusi a komparativní výzkum.

Place Flagey 18, B-1050 Bruxelles
 info@encatc.org

www.encatc.org

 

Horslesmurs - Le Centre de Ressources des Arts de La Rue et des Arts de La Piste 

68 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris 
info@horslesmurs.fr

www.horslesmurs.fr

 
International Federation of Arts Councils and Culture Agencies

(IFACCA)

Celosvětová síť ministerstev kultur a uměleckých rad (arts councils). Podporuje sdílení zkušeností a znalostí s cílem podporovat umělce, umělecké organizace a umělecké komunity.

372 Elizabeth St, Surry Hills. Sydney NSW 2010, Australia
info@ifacca.org

www.ifacca.org

 

International Society for Education through Art (INSEA)

Mezinárodní organizace zastupující lektory výtvarného umění podporuje mezikulturní porozumění a spolupráci na projektech uměleckého vzdělávání. 

president@insea.org


Česká sekce:

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
 info@eduart.cz

www.insea.org
www.insea.europe.ufg.ac.at/index2.htm
www.eduart.cz (Česká sekce)

  

Kulturmanagement Network

Mezinárodní síť pro arts managery. Sít je nicméně také otevřena akademikům, studentům, výzkumníkům atd.

KM Kulturmanagement Network GmbH, Amalienstr. 15, 99423 Weimar, Germany
office@artsmanagement.net

www.artsmanagement.net

 

Les Rencontres - Association of European Cities and Regions for Culture

Asociace evropských měst a regionů pro kulturu je otevřené fórum pro volené zástupce místních samospráv s cílem jejich aktivního zapojení do evropské kulturní politiky. Asociace zprostředkovává výměnu zkušeností s kulturními a vzdělávacími politikami na místní, národní a evropské úrovni.

Villa d´Alésia 8, FR-75014 Paris
info@lesrencontres.org

www.lesrencontres.org

 

Trans Europe Halles  (TEH)

Evropská síť nezávislých kulturních center, platforma pro výměnu, podporu a spolupráci.  Koordinuje několik mnohostranných kulturních projektů, jako je např. rezidenční program pro umělce, mezinárodní kulturní inkubátor ve švédském Lundu a projekt mobilit pro kulturní operátory.

c/o Mejeriet
Stora Södergatan 64, SE-222 23 Lund
info@teh.net

www.teh.net

 

United Cultures Organization (UCO)

United Cultures Organization podporuje projekty , které napomáhají k lepším vztahům mezi různými kulturami.

Postbus 79080, 1070NC, Amsterdam, The Netherlands 
 office@unitedcultures.org

www.unitedcultures.org