/ adresář / eu a zahraničí

Muzea 

European Museum Forum

European Museum Forum funguje pod Radou Evropy. Zaměřuje se na rozvoj a podporu muzeí v Evropě, pracuje na muzejních standardů, organizuje odborná setkání muzejních profesionálů.

C/o National Museums Liverpool, World Museum (Director's Office), William Brown Street, Liverpool L3 8EN, UK
 emf@liverpoolmuseums.org.uk

www.europeanmuseumforum.org

 

International Committee of Icom for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM)

Mezinárodní výbor ICOMu pro muzea a sbírky moderního umění. Mezinárodní fórum pro diskusi o trendech současného umění. Organizace se věnuje podpoře výměně informací mezi muzei, tvorbě profesionálních standardů atd.

C/ Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona, Spain
E  info@cimam.org

www.cimam.org

 

International Council of Museums (ICOM)

Mezinárodní rada muzeí je celosvětovou nevládní organizací muzeí a muzejních profesionálů působící v oblasti ochrany a zachování kulturního dědictví, hmotného i nehmotného. Sdružuje 115 národních a 30 mezinárodních rad a 26 000 členů z celého světa. Je poradním orgánem UNESCO, podporuje řadu aktivit svých členů – workshopy a  školení, publikace, programy twinningu a propagaci.

Maison de l'UNESCO, 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
secretariat@icom.museum

 

Česká rada:

Sekretariát Českého výboru ICOM
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
E  icom@mzm.cz

www.icom.museum

http://czechrepublic.icom.museum  (Česká rada)

  

Network of European Museum Organisations (NEMO)

Evropská síť muzeí. Podporuje spolupráci a vzájemnou výměnu informací, je prostředníkem muzeí a evropských institucí.

c/o German Museums Association (Deutscher Museumsbund)
In der Halde 1, 14195 Berlin, Germany
office@ne-mo.org

www.ne-mo.org