/ adresář / eu a zahraničí

Mezivládní 

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (ALECSO)

ALESCO koordinuje vzdělávací, vědecké a kulturní aktivity v arabském světě.

Avenue Mohamed V, Tunis, Tunisia
alecso@email.ati.tn

www.alecso.org.tn

 

Ars Baltica

Ars Baltica je kulturní think tank pro oblast Baltského moře. Organizace podporuje vzájemnou spolupráci kulturních subjektů, výměnu informací z kulturní oblasti, realizaci kulturních projektů, spolupráci s dalšími evropskými kulturními instuticemi.

c/o Nordkolleg Rendsburg, Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg, Germany
arsbaltica@nordkolleg.de

www.ars-baltica.net


Centro Regional Para el Fomento eel Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)

Centrum pro pro podporu knih a rozvoje čtenářství v Latinské Americe a oblasti Karibiku. Snaží se napomáhat vydávání knih, rozvoji psaní, ochrané duševního vlastnictví apod.

Calle 70 N° 9-52, Santafé de Bogotá, D.C., Columbia
libro@cerlalc.org 

www.cerlalc.org

 

European Audiovisual Observatory 

European Audiovisual Observatory shromažďuje informace o auiovizuálním průmyslu v Evropě.

Allée de la Robertsau 76, FR-67000 Strasbourg
obs@obs.coe.int

www.obs.coe.int


European Union National Institutes for Culture (EUNIC)

Instituce podporuje uchování a rozvoj evropské kultury a rozvinutí vzájemného mezikulturního dialogu mezi jednotlivými evropskými státy

jane.cliffe@britishcouncil.org

www.eunic-europe.eu

 

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies  (IFACCA)

Celosvětová síť ministerstev kultur a uměleckých rad (arts councils). Podporuje sdílení zkušeností a znalostí s cílem podporovat umělce, umělecké organizace a umělecké komunity.

372 Elizabeth St, Surry Hills. Sydney NSW 2010, Australia
info@ifacca.org

www.ifacca.org

 

International Network on Cultural Policy (INCP)

Cílem INCP je podporovat tvorbu kulturních politik. Zároveň organizace usiluje o vzájemný dialog na téma kulturních politik mezi jednotlivými státy, o podporu domácích a mezinárodních partnerství, o podporu kulturní diverzity a identity.

Eddy Street 25 (13th Floor), Gatineau, Quebec K1A 0M5, Canada 
giuliana_natale@pch.gc.ca

www.incp-ripc.org


Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization

(ISESCO)

Organizace podporuje vzdělávání, vědu a kulturu v islámském světě.

Avenue des F.A.R , Hay Ryad, PO Box 2275, PC Code 10104 - Rabat - Kingdom of Morocco 
Culture@isesco.org.ma

www.isesco.org.ma


Nordic Council

Meziparlamentí organizace pro severský region. Do předmětu jejího zájmu spadá také kultura a kulturní spolupráce v daném regionu.

Ved Stranden 18, DK-1061 Copenhagen K
nordisk-rad@norden.org

www.norden.org

 

Organisation International de la Francophonie  (OIF)

Organizace sdružuje francouzsky mluvící země. Podporuje kulturní a jazykovou diverzitu.

19-21 avenue Bosquet, 75007 Paris, France
oif@francophonie.org

www.francophonie.org


Organización de Estados Iberoamericanos  Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(OEI)

Organizace podporuje vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání, vědy a kultury mezi iberoamerickými státy.

Bravo Murillo 38, ES-28015 Madrid
oeimad@oei.es

www.oei.es


Organization of American States (OAS) - Inter-American Committee on Culture

Organizace pro kulturní politiku a kulturu. Podporuje vzájemný dialog mezi různými kulturními autoritami, slouží také k vzájemné výměně znalostí a zkušeností ohledně kulturních témat.

“F” Street 1889 (7th Floor), NW Washington, D.C. 20006, USA

www.oas.org

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Slouží k podpoře a rozvoji vzdělání, vědy, kultury a kulturního dědictví.

Place de Fontenoy 7, FR-75352 Paris 07 SP a Rue Miollis 1, FR-75732 Paris Cedex 15 
bpi@unesco.org 

http://portal.unesco.org/culture/en


World Intellectual Property Organization (WIPO)

Součást Spojených národů, které se zabývá problematikou duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky atd.)

Chemin des Colombettes 34, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
information.center@wipo.int

www.wipo.int