/ adresář / eu a zahraničí

Kulturní dědictví 

Culture Heritage Without Borders (CHWB)

Kulturní  dědictví  bez  hranic  je  mezinárodní  nevládní  organizace  se  sídlem  ve  Švédsku působící  ve  prospěch  kulturních  památek  a  jejich  ochrany  a  záchrany  v  geografických oblastech zvýšeného rizika, potenciálních i reálných konfliktů.

Sabbatsbergsvägen 6, 113 21 Stockholm
E  info@chwb.org

www.chwb.org

 

Europa Nostra

Významná evropská nevládní organizace pro oblast kulturního dědictví zastřešující 250 neziskových organizací a stovky dalších přidružených organizací a individuálních členů působících v této oblasti z 50 evropských i dalších zemí. Jejím cílem je památková ochrana evropského kulturního dědictví a kulturní krajiny formou dialogu, kampaní, prezentování nejlepších výsledků, lobováním ve prospěch udržitelné politiky a strategie v této oblasti. Udílí Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví.

Lange Voorhout 35, NL-2514 EC Den Haag
info@europanostra.org  

www.europanostra.org

  

European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage (E-FAITH)

Platforma podporující kontakty a spolupráci mezi dobrovolnicými a neziskovými obrovolnickými asociacemi v Evropě. E-FAITH dále podporuje studium a výzkum konzervování, rozvoje, managementu industriálního a technického dědictví.

c/o Vredelaan 72, B-8500 Kortrijk (Flanders, Belgium)
secretariat@e-faith.org

www.e-faith.org

  

European Forum of Heritage Associations (EFHA)

Evropské fórum asociací pro oblast kulturního dědictví je neprofesionální organizací působící  zejména  v  oblasti  archeologie  s  cílem  zvýšit  povědomí  veřejnosti  o  evropských památkách.

FORUM President
c/o Gruppi Archeologici del Veneto
Via Ca’ Magno 49, 35133 Padova, Italia
president@heritageforum.org

www.heritageforum.org

  

European Greenways Association (EGWA)

Asociace přispívající mimo jiné k ochraně historických infrastruktur jako například starých železničních tratí, koridorů, historických stezek a dalších ve veřejném vlastnictví, rozvíjí poznávací aktivity, podporuje projekty.

C/Santa Isabel, 44, E – 28012 – Madrid 
 info@aevv-egwa.org

www.aevv-egwa.org

   

European Heritage Network

Informační systém zaměřený na ochranu kulturního dědictví. Portál je provozován Radou Evropy.

Cultural Heritage Division 
Council of Europe 
FR-67075 Strasbourg 
info@european-heritage.net

www.european-heritage.net

  

European Network for Conservation – Restoration Education (ENCORE)

Síť organizací vyšších vzdělávacích institucí v oblasti restaurování a konzervování kulturního dědictví propagující výzkum a kvalitní vzdělávání.

School of Conversation, Esplanaden 34, DK-1263 Copenhagen K, Denmark
ENCoRE@encore-edu.org

www.encore-edu.org

  

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Culture Property (ICCROM)

Mezinárodní studijní centrum pro ochranu a restaurování kulturního vlastnictví sdružuje organizace  z  více  než  126  členských  zemí.  Je  zaměřena  na  studium  a  inovaci  metod restaurování, rozvíjí nové vzdělávací postupy, organizuje profesionální školicí aktivity i stipendijní pobyty ve svém sídle v Římě i jinde.

Via di San Michele 13, I-00153 Rome, Italy
 iccrom@iccrom.org

www.iccrom.org
 

International Council of Organisations nd Festivals Of Folk and Traditional Art (CIOFF)

Mezinárodní rada organizací a festivalů folklorního a tradičního umění je nevládní organizací UNESCO a zastupuje členské střešní organizace v 70 zemích.

CIOFF, UNESCO House
1, rue Miollis, F-75732 Paris Cedex 15
info@cioff.org

www.cioff.org,

 

International Council of Monuments and Sites (ICOMOS)

Mezinárodní rada pro památky a sídla je nevládní celosvětovou asociací sdružující 9 500 profesionálů  z  oboru  ochrany  kulturního  dědictví,  zaměřenou  na  ochranu  a  konzervaci míst  kulturního  dědictví,  podporu  a  aplikaci  teorie,  metodologie  a  vědeckých  technik v ochraně a restaurování památek.

Rue de la Fédération 49-51, FR-75015 Paris, France
secretariat@icomos.org

Česká rada:
Český národní komitét ICOMOS
Valdštejnské náměstí 3
118 01 Praha 1, Česká republika
T  +420/257 010 248
icomos@up.npu.cz

www.icomos.org

http://icomos-cz.blogspot.cz/ (Česká rada)

  

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)

Organizace podporující poznání, metody a pracovní standardy nezbytné k ochraně historických a uměleckých děl v celosvětovém měřítku.

3 Birdcage Walk, Westminster, London SW1H 9JJ, UK
iic@iiconservation.org

www.iiconservation.org

 
Union of European Historic Houses Association (UEHHA)

Unie Evropských asociací pro hrady a zámky je nadací zasvěcenou ochraně nejvýznamnějších architektonických památek Evropy v soukromém vlastnictví – hradům a zámkům a jejich zahradám a parkům.

67 rue de Trèves, B-1040 Brussels - Belgium
info@uehha.org

www.unistoric.com/uehha/index.jsp

 

World Heritage Committee (WHC)

Světový  výbor  kulturního  dědictví  UNESCO  je  partnerem  pro  řadu  programů  v  oblasti ochrany kulturního dědictví a aktivně se zapojuje do realizace projektů, workshopů, seminářů a vytváření struktur v této oblasti.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
wh-info@unesco.org

http://whc.unesco.org

 

World Monument Fund (WMF)

Světový fond kulturního dědictví je nezisková celosvětově působící organizace věnující se ochraně a záchraně ohrožených památek.

350 Fifth Avenue, Suite 2412, New York, NY 10118 
wmf@wmf.org

www.wmf.org