/ adresář / eu a zahraničí

Knihovny, archivy 

Knihovny

 

Foundation Conference of European National Libraries (CENL)

Nadace evropských národních knihoven má za cíl posílit roli národních knihoven v Evropě, především pokud jde o jejich odpovědnost za péči a přístup ke kulturnímu dědictví. Členy jsou národní knihovny všech členských států Rady Evropy.

Bibliothèque nationale de France Délégation aux relations internationales quai François Mauriac, 75707 Paris cedex 13
cenl@bnf.fr

www.cenl.org

  

International Federation of Library Associations And Institutions (IFLA)

Mezinárodní federace knihovních asociací. Jedná se o přední mezinárodní organizaci hájící zájmy knihovnických a informačních služeb a jejich uživatelů.

Prins Willem-Alexanderhof 5, NL-2595 BE The Hague
poštovní adresa: P. O. Box 95312, NL-2509 CH The Hague
ifla@ifla.org

www.ifla.org

 

Archivy

 

Co-Ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA)

Celosvětová síť sdružující a hájící zájmy archivů zaměřených na audiovizuální materiál, jako je film, televizní a rozhlasové vysílání, audio nahrávky různého druhu.

www.ccaaa.org

  

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)

Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů.

Norwegian Institute of Recorded Sound, Bjergsted Terrasse 5A, N-4007 Stavanger, Norway 
president@iasa-web.org  

www.iasa-web.org 

 

International Council on Archives (ICA)

Mezinárodní archivní rada podporuje ochranu archivních památek a archivů v celosvětovém měřítku, zabývá se záchranou a zhodnocením památek paměti.

60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris, France
ica@ica.org  

www.ica.org

 

International Federation of Film Archives (FIAF)

Mezinárodní federace filmových archivů.

Rue Defacqz 1, 1000 Brussels, Belgium
info@fiafnet.org
www.fiafnet.org


Kulturdokumentation - Internationales Archiv für Kulturanalysen

Archiv pro aplikovaný výzkum v oblasti kultury a pro kulturní dokumenty, které se vztahují ke kulturní politice, kreativním průmyslům atd.

Schultergasse 5/15, AT-1010 Vienna
office@kulturdokumentation.org

www.kulturdokumentation.org