/ adresář / eu a zahraničí

Divadlo, tanec, nový cirkus 

Circostrada Network

Evropská informační a výměnná síť pro pouliční umění a nový cirkus. Byla založena v roce 2003 francouzským národním centrem pro rozvoj pouličního a cirkusového umění HorsLesMurs.

Circostrada Network, c/o HorsLesMurs, 68, rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris, France
advisory-committee@circostrada.org

www.circostrada.org

 

Dance Films Association (DFA)

Nezisková organizace podporující své členy působící v oblasti tanečních filmů. Organizace podporuje: produkci a distribuci tanečních filmů; vzdělávání veřejnosti o historii a vývoji tanečních filmů; prezentování tanečních filmů institucemi apod.

48 West 21st Street, #907, New York, NY 10010-6989
info@dancefilms.org

www.dancefilmsassn.org

 

European Network of Information Centres for The Performing Arts (ENICPA)

Hlavním posláním organizace ENICPA je šíření informací týkající se performing arts. Sdružuje centra a instituce věnující se performing arts z jednotlivých evropských zemí.

c/o Vlaams Theater Instituut
Sainctelettesquare 19, B-1000 Bruxelles

www.enicpa.org 


European Theatre Convention (ETC)

The European Theatre Convention (ETC) je síť evropských veřejných divadel založená v roce 1998 za účelem podpory divadla, mobility divadelních umělců a rozvoje divadelní výměny v Evropě a i za jejími hranicemi.

ETC-CTE, c/o Comédie de Saint-Etienne, 7, avenue Emile Loubet, 42000 Saint Etienne, France 
convention@etc-cte.org

www.etc-cte.org

 

Informal European Theatre Meeting (IETM)

Nejznámější světová síť pro oblast divadla. Jejím cílem je podněcovat spolupráci a komunikaci, výměnu informací a know-how, prezentaci příkladů dobré praxe. Členy jsou profesionální organizace z různých oborů (divadlo, tance, hudební divadlo, nové víceoborové formy – performance, instalace, film a video...) a různých typů jako např. kulturní prostory, producenti, festivaly, skupiny, výzkumná a vzdělávací centra, sítě, asociace.

Square Sainctelette 19, B-1000 Bruxelles
ietm@ietm.org

www.ietm.org

 

International Association of Libraries and Museums of The Performing Arts (SIBMAS)

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí. Jejím cílem je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi.

President - Jan Van Goethem
Royal Opera House La Monnaie, Rue Léopold, 23, 1000 Brussels
E  membershipsec@sibmas.org

 

České středisko SIBMAS:

Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1
E  helena.hantakova@divadlo.cz

www.sibmas.org
http://sibmas.idu.cz/cs/ (České středisko SIBMAS)


 

International Association of Theatre Critics (IATC)

Mezinárodní  organizace  divadelních  kritiků  sdružuje  více  než  2  000  divadelních  kritiků a má na 50 národních sekcí. Členem AICT za Českou republiku je Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK).

President - Mr Yun-Cheol Kim
San 1-5 Sokkwan-dong, Songbuk-gu Seoul 136-150, Korea
yckim3027@gmail.com

 

Člen AICT za Českou republiku:

Sdružení českých divadelních kritiků, Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
scdk/at/divadlo.cz

www.aict-iatc.org
www.divadlo.cz/scdk/ (Člen AICT za Českou republiku)


 

International Association of Theatres for Children and Young People (ASSITEJ)

Mezinárodní organizace divadel pro děti a mládež, jejímž cílem je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež – výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců.

Petra Preradovića 44/II, HR-10 000 Zagreb, Croatia
sec.gen@assitej-international.org

 

České středisko ASSITEJ:

Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1
foreign.dpt@divadlo.cz

www.assitej-international.org
www.divadlo.cz/assitej
 (České středisko ASSITEJ)

 

International Dance Council (CID)

Zastřešující organizace pro všechny formy tance ve všech zemích světa. Jedná se o nevládní  organizaci  v  rámci  UNESCO.  Členy  jsou  asociace,  školy,  soubory  a  individuální osoby ze 150 zemí.

CID, UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris, France
CID Executive secretariat: Dora Stratou Dance Theater, Scholiou 8, Plaka, GR-10558 Athens, Greece
 ExecSec@cid-portal.org

www.cid-portal.org

 

International Federation for Theatre Research (FIRT)

Mezinárodní  federace  pro  divadelní  výzkum  podporuje  spolupráci  a  výměnu  informací mezi jednotlivci a organizacemi zabývajícími se divadelním výzkumem. Českým střediskem FIRTu je Kabinet pro studium českého divadla Divadelního ústavu.

International Federation for Theatre ReseARCH, PO Box 1028, Boulder, CO 80306-1028, USA
memberservices@cambridge.org 

www.firt-iftr.org


International  Organization  of  Scenographers,  Theatre  Architects  And Technicians (OISTAT)

OISTAT je Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, která byla založena v roce 1969 v Praze. Hlavním posláním OISTATu je vytváření a podpora mezinárodní teoretické i praktické výměny v oblasti scénografie, divadelních architektury a divadelních technologií i v dalších oblastech, které se podílejí na vytvoření živých představení, dále vytváření vzájemných kontaktů a komunikace mezi organizacemi i odborníky v jednotlivých zemích a podpora celoživotního vzdělávání odborníků v těchto oblastech. Cílem OISTATu je podpora vytváření národních středisek v každé zemi, která mají výše zmíněné záměry dosahovat. Jedním z hlavních východisek práce OISTATu je respekt k zachování integrity všech kultur a oslava kulturní diversity.

Suite A, 2 Floor, No.7, Section 2, Renai Road, Taipei 10055, Taiwan
secretariat@oistat.org

 

České středisko OISTAT:

ČOSDAT o.s., Celetná 17, 110 00 Praha 1
 produkce@svetelnydesign.cz

www.oistat.org
www.divadlo.cz/cosdat/
 (České středisko OISTAT)


 

International Society for The Performing Arts (ISPA)

Síť profesionálů v oblasti performing arts.

630 9th Avenue, Suite 213, New York 10036-4752, USA
info@ispa.org

www.ispa.org

 

International Theatre Institute (ITI)

Mezinárodní  nevládní  divadelní  organizace,  jejímž  cílem  je  podporovat  mezinárodní  výměny v oblasti teoretických znalostí a praktických zkušeností v divadelním umění, a to organizováním a podporou divadelních festivalů, iniciací odborných seminářů a sympozií.

UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
E  info@iti-worldwide.org


 

České středisko ITI:

Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1

www.iti-worldwide.org
www.divadlo.cz/iti (České středisko ITI)

 MEDIA&DANCE (MAD)

Mezinárodní síť zaměřená na oblast tanečních filmů, festivalů, archivů, kurátorů.

aparna@cinedans.nl 

www.media-dance.com

 

Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE)

Evropská odborová federace organizací oblasti performing arts.

Sainctelettesquare 19/6, B-1000 Brussels
E  info@pearle.ws
www.pearle.ws

 

Union des Théâtres de L'Europe

Organizace na podporu divadla. Sdružuje divaelní subjekty z různých, převážně evropských zemí. Organizuje festivaly, workshopy, spolupracuje s divadelními školami atd.

9, boulevard Lénine, 93000 Bobigny, France 
ute.heynen@ymail.com

www.ute-net.org


Union Internationale De La Marionette (UNIMA)

Mezinárodní unie loutkářů je nevládní organizace přidružená k UNESCO.

Secrétariat Général de l'UNIMA, 10, Cours Aristide BRIAND, B.P. 402, 08107 Charleville-Mézières, France
E  sgi@unima.org

 

České středisko UNIMA:

Celetná 17, 110 00 Praha 1
E  foreign.dpt@divadlo.cz

www.unima.org
www.divadlo.cz/unima
 (České středisko UNIMA)