/ adresář / eu a zahraničí

Instituce EU 

Evropská komise

Zastoupení Evropské komise v České republice

Rada Evropské unie

Stálé zastoupení České republiky při EU

Informační portály

 

 

Evropská komise

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 91 111
F  +32/2/29 50 138-40

http://europa.eu

 

DG Education and Culture

Place Madou 1, 1049 Bruxelles
T  +32/2/29 91 111
E  eac-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139 (BOU2 - Rue Colonel Bourg 115), BE-1140 Evere
Poštovní adresa: Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels
T  +32/2/29 93 672
F  +32/2/29 21 325
eacea-info@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

 

DG Regional Policy

Avenue de Beaulieu 5, B-1160 Brussels
Poštovní adresa: Communication Unit BU-1 00/14, B-1049 Brussels
T +32/2/29 55 108
F +32/2/29 60 003
regio-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

 

DG Agriculture and Rural Development

Rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles 
T  +32/2/29 53 240
F +32/2/29 91 761
agri-visits@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

 

DG Research and Innovation

Rue du Champ de Mars 21, 1050 Bruxelles
Poštovní adresa: European Commission, SDME 2/2, B-1049 Brussels
T +32/2/29 91 1111
F +32/2/29 58 220
research@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en

 

DG Development and Cooperation (Europeaid)

Rue de la Loi 41, B-1049 Bruxelles
Poštovní adresa: European Commission, Development and Cooperation – EuropeAid, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; 
T  +32/2/29 65 802
E  EUROPEAID-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Zastoupení Evropské komise v České republice

c/o Evropský dům
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
Poštovní adresa: P. O. Box 811, 111 21 Praha 1
T  +420 224 312 835
F  +420 224 312 850
E  comm-rep-cz@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm

 

Rada Evropské unie

 

http://ue.eu.int
www.consilium.europa.eu

 

Evropský parlament

www.europarl.europa.eu

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/cult/home.html

 

Výbor pro regionální rozvoj

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/regi/home.html

 

Zemědělství a rozvoj venkova

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/agri/home.html

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html 
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/tran/home.html

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/itre/home.html,

 

Informační kancelář evropského parlamentu v České republice

c/o Evropský dům 
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
T  +420 255 708 208 
F  +420 255 708 200
E  eppraha@europarl.europa.eu

www.evropsky-parlament.cz

 

Výbor regionů (cor)

http://cor.europa.eu 

 

Hospodářský a sociální výbor (eesc)

www.eesc.europa.eu

 

Stálé zastoupení České republiky při EU

15, rue Caroly, 1050 - Ixelles Bruxelles, Belgium
T +32/2/2139 111
F +32/2/2139 185
eu.brussels@embassy.mzv.cz

http://www.mzv.cz/missionEU

 


Stálé zastoupení krajů v Bruselu

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zastoupeni-kraju-v-bruselu-1893.html

 

Informační portály

 

Eures

EURES (EURopean Employment Services – Evropská službay zaměstnanosti) nabízí veřejné služby zaměstnanosti všech států EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko. Základním úkolem sítě je poskytovat služby, užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob.

http://portal.mpsv.cz/eures
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs

 

Eur-Lex

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Internetové stránky EUR-Lex jsou k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.

http://eur-lex.europa.eu/

 

eDotace

Přehledný průvodce světem finančních podpor ES.

www.edotace.cz

 

EurActiv

EurActiv.cz je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou. Toto partnerství poskytuje stálý přístup k relevantním a aktuálním informacím přímo z centra EU.

www.euractiv.cz

 

Europe Direct

Přímé spojení s Evropskou unií pro otázky veřejnosti týkající se Evropské unie.

www.europe-direct.cz
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm

 

Euroskop

Euroskop je oficiálním zdrojem informací o členství ČR v Evropské unii.

www.euroskop.cz

 

Strukturální fondy EU

Oficiální stránky o strukturálních fondech EU, spravované Ministerstvem pro místní rozvoj.

www.strukturalni-fondy.cz