/ adresář / obory
Detail subjektu ZPĚT

Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky. Byl založen v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav a od poloviny 70. let 20. století sídlí v barokním Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1. V roce 2007 došlo ke změně názvu na Institut umění – Divadelní ústav (IDU).

Hlavním posláním Institutu umění – Divadelního ústavu je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a  vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí se na mezi­národ­ních projektech a vydává odbornou literaturu. IDU je také sídlem Kanceláře Kreativní Evropa - Kultura.

V IDU pracuje 65 zaměstnanců, z toho jedna třetina na částečný úvazek. Ačkoliv je IDU financovaná z příspěvku Ministerstva kultury ČR, téměř 31 % tvoří její vlastní výnosy.
Divadelní ústav

Divadelní ústav je otevřené informační, vědecké, poradenské, vzdě­lávací, produkční a nakladatelské centrum pro oblast divadla. Poskytuje široký servis služeb (knihovna, bibliografie, doku­men­tace, videotéka, internetové portály a databáze), iniciuje a podílí se na mezinárodních projektech, propaguje a prezentuje české divadlo v zahraničí, vyvíjí vědeckou, dokumentační a sbírkovou činnost a v neposlední řadě vydává odbornou divadelní literaturu.

Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování spo­le­čenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění v zahraničí.

Adresa

Celetná 17
11000 Praha 1

Kontakt

T224 809 111
F224 809 226
Einfo@idu.cz
Wwww.idu.cz
Institut umění - Divadelní ústav

Pokud chcete upravit údaje o vaší organizaci, kontaktujte nás na E info@culturenet.cz