/ adresář / obory
Detail subjektu ZPĚT

Brněnský kulturní parlament

Brněnský kulturní parlament je platformou pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

V tento moment je struktura kulturního parlamentu a jeho tzv.advokačních skupin využívaná především pro participativní tvorbukulturní strategie města Brna.

Webový portál, na kterém se právě nacházíte, je určen k informování široké veřejnosti o aktivitách kulturního parlamentu a strategickém plánování kulturní politiky, ke sdílení materiálů a diskuzi mezi zapojenými zástupci kulturních a kreativních odvětví.

Adresa

Dominikánské nám. 3
60167 Brno

Brněnský kulturní parlament

Pokud chcete upravit údaje o vaší organizaci, kontaktujte nás na E info@culturenet.cz